Zobrazení konfigurovaných bran:

  1. Přejděte do nabídky Monitorovat > Síťové služby (Monitor > Network Services).
  2. Na obrazovce Síťové služby (Network Services) sjeďte dolů na oblast Stav BGP Neighbor (BGP Neighbor State) a zobrazte konfigurované brány.

    customer-configuration-bgp-neighbor-state

Poznámka: V rozbalovací nabídce Automatické obnovení (Auto refresh) můžete určit, jak často se oblast Stav BGP Neighbor (BGP Neighbor State) automaticky obnoví (5, 30, 60 sekund), nebo můžete funkci Automatické obnovení (Auto refresh) vypnout výběrem možnosti Pozastaveno (Paused) z rozbalovací nabídky.