Tento oddíl popisuje, jak nainstalovat systém SD-WAN Orchestrator na AWS.

Minimální požadavky na instanci

Prostudujte si první oddíl popisu instalace systému SD-WAN Orchestrator s názvem Požadavky na instanci a vyberte typ instance AWS, který vyhovuje těmto požadavkům. Požadavky na procesor i paměť musí být splněny. Příklad: Použijte c4.2xlarge nebo větší, r4.2xlarge nebo větší

Vyžádání obrazu AMI

Požádejte o ID AMI ze systému VMware. Bude se sdílet s účtem zákazníka. Žádáte-li o přístup AMI, mějte připravené ID účtu Amazon AWS.

Instalace

  1. Spusťte instanci EC2 v cloudu AWS.

    Příklad: http://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/gs-step-one-create-ec2-resources.html

  2. Nakonfigurujte zabezpečující skupinu tak, aby povolovala příchozí provoz protokolu HTTP (TCP/80) a také HTTPS (TCP/443).
  3. Po spuštění instance přejděte v prohlížeči na adresu URL pro přihlášení operátora:

    https://<název>/operator