V tomto oddílu je popsáno monitorování systémových metrik v softwaru Orchestrator.

Monitorování systémových metrik v softwaru Orchestrator – přehled

Software Orchestrator je dodáván s integrovanou sestavou pro monitorování systémových metrik, která zahrnuje kolektor metrik a databázi časových řad. Pomocí sestavy monitorování můžete snadno kontrolovat stav a zatížení systému pro software Orchestrator.

Chcete-li sestavu monitorování aktivovat, spusťte v softwaru Orchestrator následující příkaz:
  • sudo /opt/vc/scripts/vco_observability_manager.sh enable

Chcete-li zkontrolovat stav sestavy monitorování, spusťte příkaz:

  • sudo /opt/vc/scripts/vco_observability_manager.sh status

Chcete-li sestavu monitorování deaktivovat, spusťte příkaz:

  • sudo /opt/vc/scripts/vco_observability_manager.sh disable

Kolektor metrik

Jako kolektor systémových metrik Orchestrator se používá agent Telegraf, který zahrnuje moduly plugin ke shromažďování systémových metrik. Následující metriky jsou ve výchozím nastavení aktivovány.

Název metriky Popis
inputs.cpu Metrika o využití procesoru.
inputs.mem Metrika týkající se využití paměti.
inputs.net Metrika o síťových rozhraních.
inputs.system Metrika týkající se zatížení systému a jeho provozuschopnosti.
inputs.processes Počet procesů seskupených podle stavu.
inputs.disk Metrika o využití disku.
inputs.diskio Metrika o V/V disku podle zařízení.
inputs.procstat Využití procesoru a paměti pro specifické procesy.
inputs.nginx Základní informace o stavu serveru Nginx (ngx_http_stub_status_module).
inputs.mysql Statistická data ze serveru MySQL.
inputs.clickhouse Metrika z jednoho nebo více serverů ClickHouse.
inputs.redis Metrika z jednoho nebo více serverů redis.
inputs.filecount Počet a celková velikost souborů v zadaných adresářích.
inputs.ntpq Standardní metrika dotazů NTP (vyžaduje spustitelný soubor ntpq).
Inputs.x509_cert Metrika z certifikátu SSL.

Chcete-li aktivovat více metrik nebo deaktivovat některé aktivované metriky, následujícím způsobem upravte konfigurační soubor Telegraf v softwaru Orchestrator:

  • sudo vi /etc/telegraf/telegraf.d/system_metrics_input.conf
  • sudo systemctl restart telegraf

Databáze časových řad

K ukládání systémových metrik shromážděných agentem Telegraf se používá Prometheus. Data metriky budou uchována v databázi maximálně po dobu tří týdnů. Řešení Prometheus naslouchá ve výchozím nastavení na portu 9090. Máte-li pro monitorování nějaký externí nástroj, jako zdroj zadejte databázi Prometheus, abyste mohli zobrazovat systémovou metriku Orchestrator pomocí uživatelského rozhraní pro monitorování.