Brány mohou být uspořádány do fondů, které jsou poté přiřazeny k síti. Po instalaci systému SD-WAN Orchestrator je vytvořen výchozí prázdný fond. Podle potřeby můžete vytvořit také další fondy bran.

gateways-gateway-pools-managed-pool