Karta Statistika databáze (Database Statistics) zobrazuje pouze pro čtení některé informace z diagnostického balíčku.

Pokud potřebujete více informací, přejděte na kartu Diagnostické balíčky (Diagnostic Bundles), vyžádejte si diagnostický balíček a stáhněte si ho do místního úložiště. Další informace naleznete v oddílu Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle).

Na kartě Statistika databáze (Database Statistics) se zobrazují tyto informace:

orchestrator-diag-database-stats

Pole Popis
Velikosti databáze (Database Sizes) Velikosti databází Orchestrator.
Statistika tabulek databáze (Database Table Statistics) Statistické údaje o všech tabulkách v databázi Orchestrator.
Informace o úložišti databáze (Database Storage Info) Podrobnosti o úložištích připojených umístění.
Seznam procesů databáze (Database Process List) 20 nejlepších záznamů dlouhotrvajících dotazů SQL.
Proměnné stavů databáze (Database Status Variable) Proměnné stavů serveru MySQL.
Proměnné systému databáze (Database System Variable) Proměnné systému serveru MySQL.
Stav enginu databáze (Database Engine Status) Stav enginu InnoDB serveru MySQL.