Všechny svazky úložiště jsou nakonfigurovány jako zařízení LVM. Jejich velikost můžete změnit online za použití základní virtualizační technologie na podporu rozšíření disku online. Při spuštění VM se disky automaticky rozšíří přes cloud-init.

Rozšíření disků po spuštění:

 1. Přihlaste se do konzoly systému SD-WAN Orchestrator.
 2. Identifikujte fyzické disky, které podporují svazek databáze.
  vgs -o +devices store

  Příklad:

  root@vco:~# vgs -o +devices db_data
    \  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree   Devices
      store   1   1   0 wz--n- 500.00g 125.00g /dev/sdb(0)
 3. Identifikujte fyzické připojení disku.
  lshw -class volume
  Příklad:
  /dev/sdb is attached to scsi@2:0.1.0 (Host: scsi2 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00)
  root@vco:~# lshw -class volume
    *-volume
         description: EXT4 volume
         vendor: Linux
         physical id: 1
         bus info: scsi@2:0.0.0,1
         logical name: /dev/sda1
         logical name: /
         version: 1.0
         serial: 9d212247-77c4-4f98-a5c2-7f8470fa2da8
         size: 10239MiB
         capacity: 10239MiB
         capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized 
         configuration: created=2016-02-22 20:49:38 filesystem=ext4 label=cloudimg-rootfs lastmountpoint=/ modified=2016-02-22 21:18:58 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered mounted=2016-10-06 23:22:04 state=mounted 
    *-disk:1
         description: SCSI Disk
         physical id: 0.1.0
         bus info: scsi@2:0.1.0
         logical name: /dev/sdb
         serial: v5V2zm-Lvbh-Mfx3-W8ki-COI9-DAtP-RXndhu
         size: 500GiB
         capacity: 500GiB
         capabilities: lvm2
         configuration: sectorsize=512
    *-disk:2
         description: SCSI Disk
         physical id: 0.2.0
         bus info: scsi@2:0.2.0
         logical name: /dev/sdc
         serial: fTQFJ2-giAV-WsXL-1Wha-V305-oQkV-qqS3SA
         size: 100GiB
         capacity: 100GiB
         capabilities: lvm2
         configuration: sectorsize=512
 4. Na hostiteli hypervizoru najděte disk připojený k VM za použití informací o sběrnici. Příklad: SCSI(0:1)
 5. Rozšiřte virtuální disk. Pokyny naleznete v článku znalostní báze VMware 1004047: http://kb.vmware.com/kb/1004047
 6. Znovu se přihlaste do konzoly systému SD-WAN Orchestrator.
 7. Znovu naskenujte zařízení bloku, aby se aktualizovaly údaje o změně velikosti fyzického svazku. Příklad:
  echo 1 > /sys/block/$DEVICE/device/rescan

  Příklad:

  echo 1 > /sys/block/sdb/device/rescan
 8. Změňte velikost fyzického disku LVM.
  pvresize /dev/sdb
 9. Určete velikost volného místa ve skupině svazků databáze.
  vgdisplay store |grep Free

  Příklad:

  root@vco:~# vgdisplay store |grep Free
  Free  PE / Size       34560 / 135.00 GiB
 10. Rozšiřte logický svazek databáze.
  lvextend -r -L+#G /dev/store/data

  Příklad:

  root@vco1:~# lvextend -r -L+1G /dev/store/data
   Size of logical volume store/data changed from 400.00 GiB (102400 extents) to 401.00 GiB (102656 extents).
   Logical volume store/data successfully resized.
  resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
  Filesystem at /dev/mapper/store-data is mounted on /store; on-line resizing required
  old_desc_blocks = 50, new_desc_blocks = 51
  The filesystem on /dev/mapper/store-data is now 105119744 (4k) blocks long.
 11. Podívejte se na novou velikost svazku.
  df -h /dev/store/data

  Příklad:

  root@vco:~# df -h /dev/store/data
  Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/store-data  379G  1.2G  359G   1% /store