VMware SD-WAN Orchestrator umožňuje superuživateli operátora a standardním administrátorům operátora aktivovat analýzu u existujícího zákazníka SD-WAN (podnikový nebo obchodní partner).

Při aktivování analýzy u existujícího zákazníka postupujte následovně.

Požadavky

Ujistěte se, že jsou v nástroji SD-WAN Orchestrator správně nastaveny následující systémové vlastnosti:
 • session.options.enableEdgeAnalytics
 • service.analytics.apiURL
 • service.analytics.apiToken
Další informace naleznete v tématu Zpřístupnění VMware Edge Network Intelligence v rámci VMware SD-WAN Orchestrator.

Procedura

 1. V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).
  Otevře se obrazovka Zákazníci (Customers).
 2. Klikněte na jméno konkrétního zákazníka, u kterého chcete aktivovat analýzu.
  Objeví se obrazovka Konfigurace zákazníka (Customer Configuration).
 3. V oblasti Konfigurace analýzy (Analytics Configuration) vyberte z rozevírací nabídky Schopnost analýzy (Analytics Capability) jednu z následujících možností umožňující aktivovat funkce analýzy:
  • Analytika aplikací a větví – během zajišťování Edge umožňuje administrátorům zákazníka vybrat mezi samostatnou analýzou aplikací nebo analýzou aplikací a větví.
  • Žádné – ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána a analýza tak není k dispozici.
 4. Zadáním číselné hodnoty do textového pole Počet povolených analytických zařízení edge (# of analytics edges allowed) definujte maximální počet Edge, která mohou být zajištěna coby zařízení Edge s analýzou. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Neomezené (Unlimited).
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Pro vybraného zákazníka jsou tímto zpřístupněny funkce analýzy. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a zákazníkovi přidat nebo upravit vhodné konfigurace analýzy.