V portálu pro operátora můžete vytvořit partnery a konfigurovat nastavení tak, aby si partneři mohli sami spravovat skupiny zákazníků.

Nového partnera mohou vytvořit pouze primární uživatelé typu operátor, standardní operátoři a obchodní specialisté.

Poznámka: Z pozice primárního uživatele typu operátor můžete dočasně deaktivovat vytváření nových partnerů tím, že nastavíte systémovou vlastnost session.options.disableCreateEnterpriseProxy na hodnotu „Pravda (True)“. Tuto možnost můžete použít v případě, že systém SD-WAN Orchestrator přesáhne kapacitu využití.

V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat partnery (Manage Partners).

 1. Na stránce Spravovat partnery (Manage Partners) klikněte na možnost Nový partner (New Partner) nebo na možnosti Akce (Actions) > Nový partner (New Partner).
 2. V okně Nový partner (New Partner) zadejte následující údaje.

  Vytvoření nového partnera

  Možnost Popis
  Název (Name) Zadejte jméno partnera.
  Doména (Domain) Zadejte název domény partnera.
  Přístup k podpoře VeloCloud (VeloCloud Support Access) Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a umožňuje přístup k podpoře VMware, kde si můžete prohlížet, konfigurovat a odstraňovat problémy s nastavením partnera.
  Udělit přístup ke správě bran (Grant Gateway Management Access) Označením pole umožníte partnerovi vytvořit a spravovat brány.
  Ulice, adresa, město, stát, země, PSČ (Street Address, City, State, Country, ZIP/Postcode) Do příslušných polí zadejte odpovídající informace o adrese.
  Tabulka 1. Výchozí účet pro administraci partnerů
  Možnost Popis
  Uživatelské jméno (Username) Zadejte uživatelské jméno ve formátu uzivatel@domena.com.
  Heslo (Password) Zadejte heslo partnera.
  Potvrdit (Confirm) Znovu zadejte heslo.
  Křestní jméno, příjmení, telefon, mobilní telefon (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Do příslušných polí zadejte podrobnosti, jako je jméno nebo telefonní číslo.
  Kontaktní e-mail (Contact Email) Zadejte e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu budou zasílány výstrahy týkající se stavu služby.

Výchozí vlastnosti (Default Properties)

Ve výchozím nastavení jsou zákazníkům spravovaným partnerem přiřazeny následující vlastnosti. Podle potřeby může partner změnit nastavení pro každého ze zákazníků.

Tabulka 2.
Možnost Popis
Fond bran (Gateway Pool)

Po kliknutí na tlačítko Přidat (Add) vyberte z dostupného seznamu SD-WAN Gateway Pool. Po přidání SD-WAN Gateway Pools můžete kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) přidat nebo odebrat fondy.

Více informací o SD-WAN Gateway Pools naleznete v části Správa fondů bran a bran.

Bitová kopie softwaru (Software Image)

Po kliknutí na tlačítko Přidat (Add) vyberte z dostupného seznamu bitovou kopii softwaru. Po přidání bitové kopie softwaru můžete kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) přidat nebo odebrat bitové kopie.

Další informace o bitových kopiích softwaru naleznete v tématu Bitové kopie softwaru.

Licence nástroje Edge (Edge Licensing) Po kliknutí na tlačítko Přidat (Add) vyberte z dostupného seznamu licence pro zařízení SD-WAN Edge. Po přidání licencí můžete kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) přidat nebo odebrat licence. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je hodnota systémové vlastnosti session.options.enableEdgeLicensing nastavena na hodnotu „Pravda (True)“.
Poznámka: Typy licencí lze používat u více zařízení VMware SD-WAN Edges. Doporučujeme partnerům zajistit přístup ke všem typům licencí, aby mohli zvolit ty správné s ohledem na jejich edice a oblast. Další informace naleznete v tématu Licence nástroje Edge.

Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Na stránce Spravovat partnery (Manage Partners) uvidíte název nového partnera. Po kliknutí na jméno partnera můžete přejít na portál partnera a partnerovi přidat další vhodné konfigurace. Viz téma Konfigurace informací o partnerovi.