V tomto oddílu jsou popsány předpoklady, které je třeba před instalací systému SD-WAN Orchestrator splnit.