Portál nástroje Orchestrator umožňuje primárním uživatelům operátora a standardním administrátorům operátora spravovat bitové kopie softwaru pro přidružená zařízení Edge.

Jako primární uživatel operátora můžete nahrávat nové bitové kopie softwaru, upravovat stávající bitové kopie a mazat bitové kopie softwaru spojené se zařízeními Edge.

Procedura

 1. Chcete-li nahrát novou bitovou kopii softwaru, klikněte v portálu operátora na možnost Bitové kopie softwaru (Software Images).
 2. Klikněte na možnost Nahrát bitovou kopii softwaru (Upload Software Image) a vyberte formát souboru bitové kopie (formát ZIP), kterou chcete nahrát z místního úložiště. Aplikace Orchestrator balíček ověří a nahraje do portálu. Do portálu můžete nahrát více bitových kopií softwaru.
 3. Nahrané balíčky naleznete na stránce zobrazující se na stránce Bitové kopie softwaru (Software Images).
 4. Chcete-li upravit nahranou bitovou kopii softwaru, klikněte na odkaz na název bitové kopie softwaru nebo vyberte bitovou kopii a klikněte na možnost Akce (Actions) > Upravit bitovou kopii softwaru (Modify Software Image). Otevře se okno Aktualizace bitové kopie softwaru (Edge Image Update).
 5. V případě potřeby můžete aktualizovat název a popis bitové kopie softwaru.
 6. Zaškrtnutím pole Zastaralá (Deprecated) můžete zastaralou bitovou kopii označit za zastaralou. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
  Zastaralá bitové kopie se označí příznakem a zobrazí na stránce Bitové kopie softwaru (Software Images).
  Poznámka: Je-li bitová kopie softwaru zastaralá, nezobrazí se v seznamu dostupných bitových kopií softwaru nebo verzí, které lze přiřadit profilům operátora, zákazníkům nebo zařízením Edge.
  Poznámka: Existující profily operátora, které obsahují zastaralé bitové kopie softwaru, jsou rovněž označeny za účelem informování uživatele, že verze softwaru profilu obsahuje zastaralou bitovou kopii softwaru.
 7. Pokud budete chtít balíček z portálu odstranit, vyberte bitovou kopii a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Odstranit bitovou kopii softwaru (Delete Software Image).

Jak pokračovat dále

Postup aktualizace zařízení Edge v rámci podniku pomocí konkrétní bitové kopie softwaru je uveden zde: Správa profilů operátorů