V této části najdete popis rozevírací nabídky Akce brány partnera (Partner Gateway Hand Off).

gateways-gateway-pool-partner-gateway-handoff-drop-down-menu

V oblasti Vlastnosti (Properties) v rámci fondu bran najdete textové pole Název (Name)Popis (Description) a rozevírací nabídku Akce brány partnera (Partner Gateway Hand Off).

Rozevírací nabídka Akce brány partnera (Partner Gateway Hand Off) obsahuje následující tři možnosti:
Možnost Popis
Žádné (None) Tuto možnost použijte, pokud podniky přiřazené k tomuto fondu bran nevyžadují předání partnerských bran.
Povolit (Allow) Tuto možnost použijte, pokud má fond podporovat použití kombinace partnerské brány a cloudových bran.
Pouze partnerské brány (Only Partner Gateways) Tuto možnost použijte, pokud zařízením Edge v podnikové síti NECHCETE přiřadit cloudové brány z fondu. Přiřazeny budou pouze brána 1 a brána 2 definované pro jednotlivá zařízení Edge.

Po kliknutí na konkrétní bránu se zobrazí další podrobnosti o této bráně. Mezi tyto podrobnosti patří vlastnosti, kontaktní údaje a informace o umístění, kteří zákazníci bránu používají a případné fondy, do kterých brána patří.