Na stránce Uživatelé operátorů (Operator Users) naleznete seznam stávajících uživatelů typu operátor. Primární uživatel typu operátor může vytvořit nové uživatele typu operátor s různými oprávněními dle role a pro každého z nich nakonfigurovat tokeny API.

V portálu operátora klikněte na tlačítko Uživatelé operátorů (Operator Users) a upravte následující nastavení.

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

  • Nový operátor (New Operator): vytvoří nové uživatele typu operátor. Viz téma Vytvoření nového uživatele typu operátor.
  • Modifikovat operátora (Modify Operator): modifikuje vlastnosti vybraného uživatele typu operátor. Vlastnosti můžete upravit také kliknutím na odkaz na uživatelské jméno. Viz téma Konfigurace uživatelů typu operátor.
  • Resetování hesla (Password Reset): pošle e-mail vybranému uživateli s odkazem pro resetování hesla.
  • Odstranit operátora (Delete Operator) – odstraní vybrané operátory.