Po vytvoření zákazníka nakonfigurujte možnosti a nastavení funkce, ke kterým má mít zákazník přístup. Z pozice operátora můžete zvolit nastavení, která bude mít zákazník nebo podnikový uživatel možnost upravit.

Během vytváření nového zákazníka budete přesměrováni na stránku Konfigurace zákazníka (Customer Configuration), kde můžete nakonfigurovat nastavení zákazníka.

Na stránku s konfigurací můžete přejít také ze stránky Spravovat zákazníky (Manage Customers) v portálu operátora. Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V zákaznickém nebo podnikovém portálu klikněte na tlačítko Konfigurovat (Configure) > Zákazník (Customer) a upravte následující nastavení.

Můžete konfigurovat následující nastavení:

 • Možnosti zákazníka (Customer Capabilities) – povolte nebo zakažte nastavení, ke kterým může vybraný zákazník přistupovat, konfigurovat je a upravovat. Viz téma Konfigurace možností zákazníka.
 • Zásady zabezpečení (Security Policy) – vyberte pro aktualizaci stávajících zásad zabezpečení při vytváření tunelových propojení mezi Edge a Edge IPsec. Viz téma Konfigurace zásad zabezpečení.
 • Konfigurace analytiky (Analytics Configuration) – umožňuje superuživateli operátora a standardním administrátorům operátora aktivovat analytiku u existujícího zákazníka SD-WAN. Viz téma Povolení analýzy u existujícího zákazníka.
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je funkce analytiky na SD-WAN Orchestrator aktivována. Další informace naleznete v tématu Zpřístupnění VMware Edge Network Intelligence v rámci VMware SD-WAN Orchestrator.
 • Maximální počet segmentů (Maximum Segments) – zadejte maximální počet segmentů, které lze nakonfigurovat. Povolený rozsah je 1 až 16, kde výchozí hodnota je 16.
 • Kalkulace nákladů OFC (OFC Cost Calculation) – vyberte pro distribuci kalkulace nákladů na trasy k Edge a bránám za účelem snížení spotřeby zdrojů a zatížení systému Orchestrator. Viz téma Konfigurace výpočtu distribuovaných nákladů.
 • Více značek DSCP na výpočet cesty toku (Multiple-DSCP tags per Flow Path Calculation) – vyberte pro povolení kalkulace cesty pro jeden tok s více značkami DSCP. Viz téma Konfigurace kalkulace cesty pro jeden tok s více značkami DSCP.
 • NFV Edge (Edge NFV) – povolí NFV na Edge pro nasazení VNF zabezpečení. Viz téma Konfigurace NFV a VNF pro Edge.
 • Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management) – správa bitových kopií softwaru přiřazených k podnikové síti. Viz téma Správa bitových kopií softwaru Edge.
 • Fond bran (Gateway Pool) – vyberte fond bran pro přiřazení k podniku. Viz téma Přiřazení fondu bran.
 • Další nastavení (Other Settings) – tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste povolili možnost Uživatelská smlouva (User Agreement). Podle potřeby se můžete výběrem odpovídajících možností z rozevíracího seznamu Zobrazení uživatelské smlouvy (User Agreement Display) rozhodnout přepsat výchozí nastavení zobrazení uživatelské smlouvy. Ve výchozím nastavení zákazník zdědí nastavení zobrazení definované v okně Systémové vlastnosti (System Properties). Další informace naleznete v tématu Správa uživatelských smluv.

Po provedení změn v konfiguraci klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).