Tento oddíl popisuje postup konfigurace Systémových vlastností (System Properties), které představují mechanismus řízení chování celého systému VMware.

Systémové vlastnosti (System Properties) lze pro začátek nastavit pomocí konfiguračního souboru balíčku cloud-init (viz oddíl Vytvoření souboru metadat balíčku cloud-init (Create the cloud-init meta-data file)). Aby bylo zajištěno správné fungování služby, musí být nakonfigurovány tyto vlastnosti:

Název systému

Do systémových vlastností VMware zadejte plně kvalifikovaný název domény systému network.public.address.

Mapy Google

Služba Mapy Google se používá k zobrazování cloudových okrajů a datových center na mapě. Zobrazení map se nezdaří bez licenčního klíče. Systém Orchestrator bude nadále fungovat správně, ale mapy v prohlížeči nebudou v takovém případě k dispozici.

 1. Přihlaste se ke službě https://console.developers.google.com.
 2. Vytvořte nový projekt, pokud již nemáte projekt vytvořený.
 3. Najděte tlačítko Enable API. Klepněte na možnost Google Maps APIs a aktivujte možnosti Google Maps JavaScript APIGoogle Maps Geolocation API.
 4. Na levé straně obrazovky klepněte na odkaz Credentials.
 5. Na stránce s přihlašovacími údaji klepněte na možnost Create Credentials a poté vyberte možnost API key. Vytvořte klíč rozhraní API.
 6. Nastavte systémovou vlastnost systému service.client.googleMapsApi.key VMware na klíč rozhraní API.
 7. Nastavte hodnotu parametru service.client.googleMapsApi.enable na „true“.

Twilio

Twilio je služba zasílání zpráv, která umožňuje přijímat výstrahy systému VMware prostřednictvím SMS zpráv. Tato služba je volitelná. Podrobnosti účtu lze zadat v systému VMware prostřednictvím portálu operátora na stránce Systémové vlastnosti (System Properties). Názvy vlastností:

 • service.twilio.enable umožňuje deaktivovat službu v případě, že systém VMware nemá přístup k internetu
 • service.twilio.accountSid
 • service.twilio.authToken
 • service.twilio.phoneNumber ve formátu (nnn)nnn-nnnn

Službu lze získat na adrese https://www.twilio.com.

MaxMind

MaxMind je geolokační služba. Používá se k automatickému zjišťování umístění cloudových okrajů a bran a názvů poskytovatelů internetu na základě IP adresy. Pokud je tato služba deaktivována, bude třeba geolokační informace aktualizovat ručně. Podrobnosti účtu lze zadat v systému VMware prostřednictvím portálu operátora na stránce Systémové vlastnosti (System Properties). Nakonfigurovat lze tyto parametry:

 • service.maxmind.enable umožňuje deaktivovat službu v případě, že systém VMware nemá přístup k internetu
 • service.maxmind.userid zachová během vytváření účtu identifikaci uživatele získanou z aplikace MaxMind
 • service.maxmind.license zachová licenční klíč získaný z aplikace MaxMind

Licenci lze získat na adrese https://www.maxmind.com/en/geoip2-precision-city-service.

E-mail

E-mailové služby mohou být využívány jak k zasílání aktivačních zpráv nástroje Edge, tak k zasílání poplachů a oznámení. Není to sice nezbytné, ale důrazně se doporučuje nakonfigurovat je jako součást operací systému VMware. Ke konfiguraci externí e-mailové služby používané systémem Orchestrator jsou k dispozici následující vlastnosti systému:

 • mail.smtp.auth.pass – heslo uživatele SMTP.
 • mail.smtp.auth.user – uživatel SMTP pro autentizaci.
 • mail.smtp.host – synchronizační server pro e-mail pocházející ze systému VMware.
 • mail.smtp.port – port SMTP.
 • mail.smtp.secureConnection – použití protokolu SSL ke komunikaci SMTP.