Tento oddíl popisuje, jak vytvářet brány a fondy bran pro partnera. Brány a fondy bran, které vytvoříte, bude moci využívat pouze partner.

Vytvoření brány nebo fondu bran z portálu partnera systému SD-WAN Orchestrator:

  1. V navigačním panelu systému SD-WAN Orchestrator klikněte na odkaz Spravovat partnery (Manage Partners). Zobrazí se okno Spravovat partnery (Manage Partners).
  2. V okně Spravovat partnery (Manage Partners) klepněte na jednoho z dostupných partnerů zobrazených ve sloupci Partner. Zobrazí se okno Spravovat zákazníky partnera (Manage Partner Customers).
  3. V navigačním panelu klepnutím na odkaz Fond bran (Gateway Pool) vytvoříte nový fond bran, kliknutím na odkaz Brána (Gateway) vytvoříte novou bránu.
  4. U tlačítka Akce (Actions) (umístěného v pravém horním rohu nad mřížkou tabulky) vyberte tlačítko Nový fond bran (New gateway Pool) (nebo tlačítko Nová brána (New Gateway), pokud jste zvolili odkaz Brána (Gateway)).
    Poznámka: Těmito kroky vytváříte specifické brány pro partnera. Proto budou všechny brány nebo fondy bran, které vytvoříte, přidruženy pouze k tomuto partnerovi.