Chcete-li odstranit brány a fondy bran vlastněné partnerem, musí tak učinit operátoři z portálu partnera. Pokud je navíc brána partnerem používána, operátor ji nebude moci odstranit. Operátor musí vyčkat, dokud nebude brána k dispozici, a poté ji může odstranit.