V této části je popsán postup upgradu softwaru SD-WAN Orchestrator.

Upgrade softwaru SD-WAN Orchestrator:

  1. Nahrajte bitovou kopii do systému SD-WAN Orchestrator pomocí jakéhokoli nástroje pro přenos souborů, který je ve vaší infrastruktuře dostupný, například „scp“. Zkopírujte obraz do tohoto umístění v systému: /var/lib/velocloud/software_update/vco_update.tar.
  2. Připojte se ke konzole SD-WAN Orchestrator a spusťte příkaz:
    sudo /opt/vc/bin/vco_software_update
    Poznámka: Pokud jste nakonfigurovali software SD-WAN Orchestrator podle zde uvedeného postupu, je možné se přihlásit k virtuálnímu počítači pomocí uživatelského jména „ vcadmin“ a hesla, které jste nastavili při vytváření konfiguračních souborů balíčku cloud-init.

Postup upgradu systému SD-WAN Orchestrator s nasazením DR naleznete v části Upgrade systému SD-WAN Orchestrator se zavedením DR.