Diagnostické balíčky umožňují uživatelům shromažďovat všechny konfigurační soubory a soubory protokolu z určité brány VMware SD-WAN Gateway v jednom sloučeném souboru ZIP. Data dostupná v diagnostických svazcích mohou být použita pracovníky technické podpory pro software VMware k řešení potíží s branami SD-WAN Gateways.

Na portálu operátora klikněte na možnost Diagnostické balíčky brány (Gateway Diagnostic Bundles).

Vytvoření diagnostického balíčku:

  1. Klikněte na možnost Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle).
  2. V okně Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle) nakonfigurujte následující:

    • Cíl (Target) – z rozevírací nabídky vyberte cílovou bránu VMware SD-WAN Gateway. Data budou shromažďována z vybrané brány VMware SD-WAN Gateway.
    • Důvod generování (Reason for Generation) – volitelně můžete zadat důvod pro generování balíčku.
    • V případě potřeby klikněte na tlačítko Rozšířené (Advanced) a vyberte hodnotu z rozevírací nabídky Základní limit (Core Limit). Základní limit se používá k omezení velikosti nahraného balíčku v případě, že dochází k chybě připojení k internetu.
  3. Klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

V okně Diagnostické balíčky brány (Gateway Diagnostic Bundles) se zobrazují podrobnosti o vygenerovaných balíčcích a také stav.

Chcete-li stáhnout vygenerovaný balíček, klikněte na odkaz Dokončit (Complete) nebo vyberte balíček a klikněte na možnosti Akce (Action) > Stáhnout diagnostický balíček (Download Diagnostic Bundle). Balíček se stáhne jako soubor ZIP.

Dokončené balíčky se automaticky smažou k datu zobrazenému ve sloupci Datum vymazání (Cleanup Date). Vlastnosti můžete upravit také kliknutím na odkaz na Datum vymazání (Cleanup Date).

V okně Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date) vyberte datum, kdy bude vybraný balíček odstraněn.

Chcete-li balíček zachovat, zaškrtněte pole Zachovat trvale (Keep Forever), aby nedošlo k automatickému smazání balíčku.

Chcete-li balíček odstranit ručně, vyberte ho a klikněte na možnosti Akce (Actions) > Odstranit (Delete).