Zaškrtnutí ve sloupci Spravovaný fond (Managed Pool) u fondů bran označují fondy bran, které mohou partneři upravovat a spravovat. Pokud je k fondu brány přiřazena značka „x“, mají partneři k tomuto fondu bran přístup pouze pro čtení.

Poznámka: Pokud operátor zaškrtne pole Udělit přístup ke správě bran (Grant Gateway Management Access), budou fondy brány přiřazené k partnerovi zobrazeny ve sloupci Spravovaný fond (Managed Pool) se značkou zaškrtnutí.