Po nainstalování aplikace SD-WAN Orchestrator je k dispozici pouze počáteční profil operátora. Podle potřeby můžete vytvořit další profily.

V portálu operátora klikněte na položku Profily operátorů (Operator Profiles).

  1. Klikněte na tlačítko Nový profil (New Profile) nebo na možnosti Akce (Actions) > Nový profil (New Profile).
  2. V okně Nové profily operátorů (New Operator Profile) zadejte název a popis a zvolte typ konfigurace.

  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Nový profil najdete na stránce Profily operátorů (Operator Profiles).