SD-WAN Orchestrator poskytuje různé typy licencí pro zařízení SD-WAN Edges. Operátor může spravovat a přiřazovat licence nástroje Edge partnerům a podnikovým zákazníkům. Partneři mohou přiřazovat typy licencí nástroje Edge svým podnikovým zákazníkům.

Licencování Edge je ve výchozím nastavení zapnuté.

Pokud chcete zakázat licencování Edge, nastavte hodnotu systémové vlastnosti session.options.enableEdgeLicensing na False. V portálu operátora aktualizujte hodnotu vlastnosti kliknutím na tlačítko Systémové vlastnosti (System Properties).

Licence nástroje Edge jsou k dispozici s následujícími komponenty:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma 10 M, 30 M, 50 M, 100 M, 200 M, 350 M, 500 M, 750 M, 1 G, 2 G, 5 G, 10 G
Edice Standard, Enterprise, Premium
Oblast Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří
Doba platnosti 12 měsíců, 36 měsíců, 60 měsíců

Operátor může přiřadit rozdílné typy licencí pro zařízení Edge z 324 existujících typů licencí, které jsou k dispozici v různých kombinacích.

Vedle výše uvedeného seznamu nabízí VMware zkušební verzi licence s následujícími atributy:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma 10 Gb/s
Edice POC
Oblast Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Asie, Jižní Tichomoří a Latinská Amerika
Doba platnosti 60 měsíců
Poznámka: Licenci POC můžete zákazníkovi přiřadit jako zkušební. V případě potřeby můžete licenci aktualizovat na libovolnou požadovanou verzi.

Informace o přiřazení licencí nástroje Edge novým partnerům naleznete v části Vytvoření nového partnera.

Informace o správě a přiřazení licencí nástroje Edge existujícím partnerům naleznete v části Správa licencí nástroje Edge pro partnery.

Informace o přiřazení licencí nástroje Edge novým zákazníkům naleznete v části Vytvoření nového zákazníka.

Informace o správě a přiřazení licencí nástroje Edge existujícím zákazníkům naleznete v části Správa licencí nástroje Edge pro zákazníky.

Informace o zobrazení a vygenerování zprávy o dostupných typech licencí nástroje Edge naleznete v části Generování hlášení o licencování Edge.