Příručka pro partnery VMware SD-WAN™ poskytuje informace o systému VMware SD-WAN Orchestrator a způsobech konfigurace a správy zákazníků, kteří systém Orchestrator používají.

Zamýšlená cílová skupina

Tato příručka je určena pro partnery v oblasti IT, kteří využívají systém SD-WAN Orchestrator a jsou obeznámeni se síťovými funkcemi a používáním řešení SD-WAN.