Tento oddíl popisuje kroky po instalaci a postup ověření instalace.

Pokud při instalaci všechno funguje dle očekávání, můžete se nyní přihlásit do virtuálního počítače.

 1. Pokud všechno funguje podle očekávání, zobrazí se v konzole výzva k přihlášení. Zobrazí se název výzvy, jak byl zadán v cloud-init.

 2. Můžete se také odkázat na /run/cloud-init/result.json. Pokud vidíte zprávu znázorněnou dole, je pravděpodobné, že se soubor cloud-init spustil úspěšně.

 3. Ujistěte se, že je brána SD-WAN Gateway zaregistrována v systému SD-WAN Orchestrator.

  vcg-is-registered-with-vco

 4. Ověřte vnější připojení.

  vcg-code-verify-outside-connectivity

 5. Ověřte, zda VRF MGMT reaguje na ARP.

  vcg-code-verify-mgmt-vrf

 6. Volitelné: zakažte cloud-init, takže se nespustí při každém spuštění.
  Poznámka: Pokud jste nasadili OVA na zařízení VMwarevSphere s vlastnostmi vApp, musíte před upgradem na verzi 4.0.1 nebo 4.1.0 deaktivovat soubor cloud-init. Účelem je zajistit, aby nastavení vlastních úprav, jako je konfigurace sítě nebo heslo, nebyla během upgradu ztracena.
  touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
 7. Přidružte nový fond bran (vytvořený v oddílu s názvem „Vytvoření brány a získání aktivačního klíče“) k zákazníkovi.

  vcg-associate-new-gateway-pool

 8. Přidružte bránu k nástroji Edge.

  vcg-associate-gateway-with-edge

 9. Ověřte, že je nástroj Edge schopen vytvořit tunelové propojení s bránou na straně internetu. V systému VMware SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Monitorování (Monitor) > Edge > Přehled (Overview).

  V systému VMware SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) > [Edge] > Seznam cest (List Paths) a kliknutím na tlačítko Spustit (Run) zobrazíte seznam aktivních cest.

 10. Nakonfigurujte rozhraní handoff.

  vcg-configure-handoff-interface

 11. Ověřte, zda relace protokolu BGP běží.

  vcg-verify-bgp-session-is-up

 12. Změňte konfiguraci sítě.

  Soubory konfigurace sítě jsou umístěny v /etc/netplan.

  Příklad konfigurace sítě (mezera je důležitá!) - /etc/netplan/50-cloud-init.yaml:
  network: 
   version: 2 
   ethernets: 
    eth0: 
     addresses: 
      - 192.168.151.253/24 
     gateway4: 192.168.151.1 
     nameservers: 
      addresses: 
       - 8.8.8.8 
       - 8.8.4.4 
      search: [] 
     routes: 
      - to: 192.168.0.0/16 
       via: 192.168.151.254 
       metric: 100 
    eth1: 
     addresses: 
      - 192.168.152.251/24 
     gateway4: 192.168.152.1 
     nameservers: 
      addresses: 
       - 8.8.8.8 
      search: []
Důležité: Pokud je povoleno cloud-init, konfigurace sítě se vygeneruje znovu po každém spuštění. Chcete-li provést změny v konfiguraci lokality, zakažte cloud-init nebo komponentu konfigurace sítě cloud-init:
echo 'network: {config: disabled}' > /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg