Nové administrátory partnera může vytvářet primární uživatel partnera.

V portálu partnera klikněte na tlačítko Administrátoři (Admins).

Procedura

  1. Nové uživatele – administrátory můžete vytvořit buď kliknutím na možnost Nový administrátor (New Administrator), nebo Akce (Actions) > Nový administrátor (New Administrator) .
  2. V okně Nový administrátor (New Administrator) zadejte následující údaje:
    1. Zadejte údaje o uživateli, jako je jeho uživatelské jméno, heslo, jméno, e-mail a telefonní čísla.
    2. Pokud jste v rámci Konfigurace autentizace partnera zvolili nativní režim autentizace, typ uživatele bude určen jako nativní. Pokud jste zvolili jiný způsob autentizace, můžete zvolit typ uživatele. Pokud vyberete jiného než nativního uživatele, možnost definovat heslo nebude k dispozici, protože se zdědí z režimu autentizace.
    3. Role účtu (Account Role) – z dostupných možností zvolte roli uživatele.
  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Podrobnosti uživatele partnera s rolí administrátora se zobrazí na stránce Administrátoři (Admins).