V této části je popsán postup upgradu nainstalované aplikace SD-WAN Gateway.

Důležité (Important): Tento postup nebude fungovat při upgradu bitových kopií brány z verze 3.x na 4.x kvůli významným změnám platformy. Upgrade z bitové kopie 3.x na 4.x bude vyžadovat nové nasazení a reaktivaci brány. Informace o upgradu naleznete v tématu Upgrade a migrace partnerské brány VMware SD-WAN z verze 3.4 na 4.0.

Postup při upgradu nainstalované aplikace SD-WAN Gateway:

  1. Stáhněte si balíček aktualizace SD-WAN Gateway.
  2. Nahrajte bitovou kopii do systému SD-WAN Gateway, například pomocí příkazu „scp“. Zkopírujte obraz do tohoto umístění v systému: /var/lib/velocloud/software_update/vcg_update.tar.
  3. Připojte se ke konzole SD-WAN Gateway a spusťte příkaz:
    sudo /opt/vc/bin/vcg_software_update