V tomto oddílu je popsán způsob instalace qcow brány SD-WAN Gateway v prostředí KVM.

Posouzení před instalací

KVM nabízí několik způsobů, jak virtuálním počítačům zajistit síťové připojení. Před konfigurací virtuálního počítače je třeba zřídit síť v libvirt. V KVM existuje několik způsobů konfigurace sítě. Chcete-li zobrazit úplnou konfiguraci možností konfigurace sítí na libvirt, navštivte tento odkaz:

https://libvirt.org/formatnetwork.html

V úplném seznamu možností doporučujeme pro VMware použít následující režimy:

 • SR-IOV (tento režim je vyžadován, aby bráně SD-WAN Gateway zajistil maximální propustnost, jakou určuje VMware)
 • OpenvSwitch Bridge

Pokud se rozhodnete použít režim SR-IOV, povolte SR-IOV v prostředí KVM. Informace o povolení funkce SR-IOV na KVM najdete v části Aktivace funkce SR-IOV na KVM.

Postup instalace brány SD-WAN Gateway v prostředí KVM

 1. Zkopírujte QCOW a soubory cloud-init vytvořené podle postupu v oddílu Vytvoření cloud-init do nového prázdného adresáře.
 2. Vytvořte síťová rozhraní, která budete se zařízením používat.

  Použití SR-IOV (Using SR-IOV): Následuje vzorová šablona síťového rozhraní specifická pro síťové karty Intel X710/XL710 využívající funkci SR-IOV.

    <interface type='hostdev' managed='yes'>
      <mac address='52:54:00:79:19:3d'/>
      <driver name='vfio'/>
      <source>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x83' slot='0x0a' function='0x0'/>
      </source>
      <model type='virtio'/>
    </interface>
  
  Použití OpenVSwitch (Using OpenVSwitch): Následují vzorové šablony síťového rozhraní s použitím funkce OpenVSwitch.
  git ./vcg/templates/KVM_NETWORKING_SAMPLES/template_outside_openvswitch.xml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <network>
    <name>public_interface</name>
    <!--This is the network name-->
    <model type="virtio" />
    <forward mode="bridge" />
    <bridge name="publicinterface" />
    <virtualport type="openvswitch" />
    <vlan trunk="yes">
     <tag id="50" />
     <!--Define all the VLANS for this Bridge -->
     <tag id="51" />
     <!--Define all the VLANS for this Bridge -->
    </vlan>
  </network> 

  Vytvořit síť pro inside_interface:

  git ./vcg/templates/KVM_NETWORKING_SAMPLES/template_inside_openvswitch.xml
  <network>
   <name>inside_interface</name> <!--This is the network name-->
   <model type='virtio'/>
   <forward mode="bridge"/>
   <bridge name="insideinterface"/>
   <virtualport type='openvswitch'></virtualport>
   <vlan trunk='yes'></vlan>
   <tag id='200'/> <!—Define all the VLANS for this Bridge -->
   <tag id='201'/> <!—Define all the VLANS for this Bridge -->
   <tag id='202'/> <!—Define all the VLANS for this Bridge -->
  </network> 
  Pokud se rozhodnete použít režim OpenVSwitch, musíte ještě před spuštěním virtuálního počítače ověřit, zda jsou základní sítě vytvořeny a aktivní.
  Poznámka: Tento krok ověřování se netýká režimu SR-IOV, protože při něm nevytváříte žádné sítě předtím, než je virtuální počítač spuštěn.

  vcg-code-verify-the-basic

 3. Upravte virtuální počítač v souboru XML. Existuje několik způsobů, jak v KVM vytvořit virtuální počítač. Virtuální počítač můžete definovat v souboru XML a vytvořit ho pomocí sady libvirt, ze vzorové šablony XML s virtuálním počítačem specifické pro režim OpenVSwitch a SR-IOV.
  vi my_vm.xml
  Následuje vzorová šablona virtuálního počítače, která používá rozhraní OpenVSwitch. Tuto šablonu můžete použít k provádění úprav, kdykoli je to zapotřebí.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <domain type="kvm">
    <name>#domain_name#</name>
    <memory unit="KiB">8388608</memory>
    <currentMemory unit="KiB">8388608</currentMemory>
    <vcpu>8</vcpu>
    <cputune>
     <vcpupin vcpu="0" cpuset="0" />
     <vcpupin vcpu="1" cpuset="1" />
     <vcpupin vcpu="2" cpuset="2" />
     <vcpupin vcpu="3" cpuset="3" />
     <vcpupin vcpu="4" cpuset="4" />
     <vcpupin vcpu="5" cpuset="5" />
     <vcpupin vcpu="6" cpuset="6" />
     <vcpupin vcpu="7" cpuset="7" />
    </cputune>
    <resource>
     <partition>/machine</partition>
    </resource>
    <os>
     <type>hvm</type>
    </os>
    <features>
     <acpi />
     <apic />
     <pae />
    </features>
    <cpu mode="host-passthrough" />
    <clock offset="utc" />
    <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
    <on_reboot>restart</on_reboot>
    <on_crash>restart</on_crash>
    <devices>
     <emulator>/usr/bin/kvm-spice</emulator>
     <disk type="file" device="disk">
       <driver name="qemu" type="qcow2" />
       <source file="#folder#/#qcow_root#" />
       <target dev="hda" bus="ide" />
       <alias name="ide0-0-0" />
       <address type="drive" controller="0" bus="0" target="0" unit="0" />
     </disk>
     <disk type="file" device="cdrom">
       <driver name="qemu" type="raw" />
       <source file="#folder#/#Cloud_ INIT_ ISO#" />
       <target dev="sdb" bus="sata" />
       <readonly />
       <alias name="sata1-0-0" />
       <address type="drive" controller="1" bus="0" target="0" unit="0" />
     </disk>
     <controller type="usb" index="0">
       <alias name="usb0" />
       <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x01" function="0x2" />
     </controller>
     <controller type="pci" index="0" model="pci-root">
       <alias name="pci.0" />
     </controller>
     <controller type="ide" index="0">
       <alias name="ide0" />
       <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x01" function="0x1" />
     </controller>
     <interface type="network">
       <source network="public_interface" />
       <vlan>
        <tag id="#public_vlan#" />
       </vlan>
       <alias name="hostdev1" />
       <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x11" function="0x0" />
     </interface>
     <interface type="network">
       <source network="inside_interface" />
       <alias name="hostdev2" />
       <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x12" function="0x0" />
     </interface>
     <serial type="pty">
       <source path="/dev/pts/3" />
       <target port="0" />
       <alias name="serial0" />
     </serial>
     <console type="pty" tty="/dev/pts/3">
       <source path="/dev/pts/3" />
       <target type="serial" port="0" />
       <alias name="serial0" />
     </console>
     <memballoon model="none" />
    </devices>
    <seclabel type="none" />
  </domain>
  Následuje vzorová šablona virtuálního počítače, která používá rozhraní SR-IOV. Tuto šablonu můžete použít k provádění úprav, kdykoli je to zapotřebí.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <domain type="kvm">
    <name>#domain_name#</name>
    <memory unit="KiB">8388608</memory>
    <currentMemory unit="KiB">8388608</currentMemory>
    <vcpu>8</vcpu>
    <cputune>
     <vcpupin vcpu="0" cpuset="0" />
     <vcpupin vcpu="1" cpuset="1" />
     <vcpupin vcpu="2" cpuset="2" />
     <vcpupin vcpu="3" cpuset="3" />
     <vcpupin vcpu="4" cpuset="4" />
     <vcpupin vcpu="5" cpuset="5" />
     <vcpupin vcpu="6" cpuset="6" />
     <vcpupin vcpu="7" cpuset="7" />
    </cputune>
    <resource>
     <partition>/machine</partition>
    </resource>
    <os>
     <type>hvm</type>
    </os>
    <features>
     <acpi />
     <apic />
     <pae />
    </features>
    <cpu mode="host-passthrough" />
    <clock offset="utc" />
    <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
    <on_reboot>restart</on_reboot>
    <on_crash>restart</on_crash>
    <devices>
     <emulator>/usr/bin/kvm-spice</emulator>
     <disk type="file" device="disk">
       <driver name="qemu" type="qcow2" />
       <source file="#folder#/#qcow_root#" />
       <target dev="hda" bus="ide" />
       <alias name="ide0-0-0" />
       <address type="drive" controller="0" bus="0" target="0" unit="0" />
     </disk>
     <disk type="file" device="cdrom">
       <driver name="qemu" type="raw" />
       <source file="#folder#/#Cloud_ INIT_ ISO#" />
       <target dev="sdb" bus="sata" />
       <readonly />
       <alias name="sata1-0-0" />
       <address type="drive" controller="1" bus="0" target="0" unit="0" />
     </disk>
     <controller type="usb" index="0">
       <alias name="usb0" />
       <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x01" function="0x2" />
     </controller>
     <controller type="pci" index="0" model="pci-root">
       <alias name="pci.0" />
     </controller>
     <controller type="ide" index="0">
       <alias name="ide0" />
       <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x01" function="0x1" />
     </controller>
     <interface type='hostdev' managed='yes'>
   	 <mac address='52:54:00:79:19:3d'/>
   	 <driver name='vfio'/>
   	 <source>
         <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x83' slot='0x0a' function='0x0'/>
   	 </source>
   	 <model type='virtio'/>
     </interface>
     <interface type='hostdev' managed='yes'>
   	 <mac address='52:54:00:74:69:4d'/>
   	 <driver name='vfio'/>
   	 <source>
         <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x83' slot='0x0a' function='0x1'/>
   	 </source>
   	 <model type='virtio'/>
     </interface>
     <serial type="pty">
       <source path="/dev/pts/3" />
       <target port="0" />
       <alias name="serial0" />
     </serial>
     <console type="pty" tty="/dev/pts/3">
       <source path="/dev/pts/3" />
       <target type="serial" port="0" />
       <alias name="serial0" />
     </console>
     <memballoon model="none" />
    </devices>
    <seclabel type="none" />
  </domain>
 4. Virtuální počítač spusťte provedením následujících kroků:
  1. Ujistěte se, že se ve vašem adresáři nachází následující tři soubory uvedené na tomto vzorovém snímku obrazovky:
   • qcow – vcg-root
   • cloud-init – vcg-test.iso
   • Soubor XML domény test_vcg.xml (kde test_vcg představuje název domény), který definuje virtuální počítač

   vcg-code-networks-created-active

  2. Definujte virtuální počítač.
   velocloud@KVMperf2:/tmp/VeloCloudGateway$ virsh define test_vcg.xml
   Domain test_vcg defined from test_vcg.xml
  3. Nastavte virtuální počítač na autostart.
   velocloud@KVMperf2:/tmp/VeloCloudGateway$ virsh autostart test_vcg
  4. Spusťte virtuální počítač.
   velocloud@KVMperf2:/tmp/VeloCloudGateway$ virsh start test_vcg
 5. Pokud používáte režim SR-IOV, po spuštění virtuálního počítače upravte následující parametry použitých virtuálních funkcí:
  1. Vypněte kontrolu spoofingu.
   ip link set eth1 vf 0 spoofchk off
  2. Aktivujte důvěryhodný režim.
   ip link set dev eth1 vf 0 trust on
  3. Podle potřeby nastavte síť VLAN.
   ip link set eth1 vf 0 vlan 3500
  Poznámka: Krok konfigurace virtuálních funkcí se v případě režimu OpenVSwitch (OVS) nepoužívá
 6. Virtuální počítač otevřete z konzoly.
  virsh list
  Id Name State
  ----------------------------------------------------
  25 test_vcg running
  velocloud@KVMperf2$ virsh console 25
  Connected to domain test_vcg
  Escape character is ^]     

Zvláštnosti pro hostitele KVM (Special Consideration for KVM Host)

 • Deaktivujte GRO (generický příjem offload) na fyzických rozhraních (aby se zabránilo zbytečné opětovné fragmentaci v bráně SD-WAN Gateway).
  ethtool –K <interface> gro off tx off