Při vytváření nového partnera SD-WAN umožňuje nástroj VMware SD-WAN Orchestrator superuživatelům partnera a standardním administrátorům partnera zajistit zákazníkovi přístup k analytickým funkcím.Analytika pomáhá získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, VMware SD-WAN Edge, VMware SD-WAN Hub, VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace. Další informace naleznete v příručce konfigurace VMware Edge Network Intelligence.

Při aktivování analýzy u nového zákazníka postupujte následovně:

Požadavky

Informace o konfiguraci vlastností systému vám sdělí superuživatel operátora.

Procedura

 1. V portálu partnera přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).
  Otevře se obrazovka Zákazníci (Customers).
 2. Klikněte na tlačítko Nový zákazník (New Customer) nebo na možnosti Akce (Actions) > Nový zákazník (New Customer).
  Otevře se dialogové okno Nový zákazník (New Customer).
 3. V dialogovém okně Nový zákazník (New Customer) zadejte informace o zákazníkovi, detaily účtu správce a podrobnosti o konfiguraci zákazníka.
  Poznámka: Ujistěte se, že jste zadali unikátní název domény zákazníka. Pokud název domény není unikátní, Orchestrator zobrazí následující chybovou zprávu.

  Errors from analytics service: Subdomain is already taken

  Další informace naleznete v tématu Vytvoření nového zákazníka.

 4. V oblasti Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) vyberte z rozevírací nabídky Schopnost analýzy (Analytics Capability) jednu z následujících možností umožňující aktivovat funkce analýzy:
  • Analytika aplikací a větví – během zajišťování Edge umožňuje administrátorům zákazníka vybrat mezi samostatnou analýzou aplikací nebo analýzou aplikací a větví.
  • Žádné – ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána a analýza tak není k dispozici.
 5. Zadáním číselné hodnoty do textového pole Počet povolených analytických zařízení edge (# of analytics edges allowed) definujte maximální počet Edge, která mohou být zajištěna coby zařízení Edge s analýzou. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Neomezené (Unlimited).
 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a zákazníkovi přidat nebo upravit vhodné konfigurace analýzy.