Karta Kvalita služeb (Quality of Experience (QoE)) zobrazuje hodnocení kvality různých aplikací. Hodnocení kvality hodnotí kvalitu služeb aplikací, které může síť po určitou dobu poskytovat.

Zobrazení zprávy QoE pro Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Kliknutím na možnost Edge zobrazíte Edge přiřazené k podniku.
  4. Klikněte na odkaz na Edge a na kartu QoE.

Výsledek

Karta QoE zobrazuje hodnocení kvality aplikací pro různé typy provozu.

Podporovány jsou tyto typy provozu: hlasové, video a transakční. Klikněte na odkaz na typ provozu zobrazený nahoře, abyste zobrazili odpovídající data.

QoE grafy zobrazují hodnocení kvality vybraného Edge před optimalizací SD-WAN a po ní.

Můžete najet ukazatelem myši na síťovou linku WAN nebo agregovanou linku a zobrazit souhrn latence (Latency) kolísání (Jitter) a ztráty paketů (Packet Loss).