Zde aktivujete vysokou dostupnost (HA) pro Edge.

configure-edge-network-ha Další informace o nastavení a konfiguraci HA najdete v tématu Konfigurace HA (HA Configuration).