Všechny trasy jsou zobrazeny v tabulce Řízení datového overlay toku (Overlay Flow Control), která obsahuje tyto parametry: segment, podsíť, druh trasy a předvolby.

routing-ospf-global-routing-view-table-segments

Název sloupce Popis
Podsíť (Subnet) Síť, které tato trasa odpovídá, spolu se seznamem Edge, které se tuto trasu naučily.
Typ trasy (Route Type) Připojeno: síť, která je přímo připojena k rozhraní. Typy zahrnují: OSPF-O, OSPF-OE2, BGP, Statický (Static) a Připojený (Connected).
Předvolby (Preferences) VMware (B2B) – VMware přímá trasa (Route Direct): přímá trasa rozhraní, je-li k dispozici linka.

Úprava tras (Edit Routes)

Můžete rovněž změnit cíl vašich předvoleb. Klikněte na tlačítko Upravit (Edit) v tabulce Řízení datového overlay toku (Overlay Flow Control). Pokud změníte předvolby cíle, změny se použijí pouze na konkrétní trasu/podsíť.

routing-ospf-edit-ofc

Sousedství (Adjacencies)

Sousedství (Adjacencies) zobrazí trasy mezi OSPF, BGP a Edge, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Chcete-li zobrazit tyto vztahy sousedství, klikněte na odkaz Sousedství (Adjacencies).

routing-ospf-learned-route-adjacencies

Změna priority tras (Re-prioritize Routes)

Prioritu tras můžete znovu nastavit kliknutím na tlačítko Upravit (Edit) v oblasti Řízení datového overlay toku (Overlay Flow Control). Toto jsou konečné body výstupu pro dosažení cílové podsítě.

routing-ospf-edit-global-routing-view-table