Můžete zobrazit podrobnosti o službách pro zabezpečení cloudu (CSS) nakonfigurovaných pro podnik.

Monitorování lokalit služeb pro zabezpečení cloudu:

 1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services).

  Stránka Síťové služby (Network Services) zobrazuje CSS nakonfigurované pro podnik spolu s dalšími podrobnostmi o konfiguraci, jako jsou Název (Name), Typ (Type), IP adresa (IP address), Stav služby pro zabezpečení cloudu (Status of the Cloud Security Service), Stav Edge prostřednictvím služby pro zabezpečení cloudu (Status of the Edge using the Cloud Security Service), Datum a čas změny stavu (Date and Time of the status change), počet souvisejících událostí změny stavu (number of related state change Events) a stav zavádění (deployment status).

 2. Kliknutím na odkaz ve sloupci Události (Events) zobrazíte související události změny stavu.
 3. Ke zobrazení stavu zavádění CSS klikněte na odkaz ve sloupci DeploymentStatus.
  Následuje sedm různých stavů pro akci Edge:
  • Lokalita čeká na vyřízení – akce Edge je v tomto stavu, dokud nebude vytvořeno umístění Zscaler. Tento stav je platný pouze pro akce Edge dílčího umístění.
  • Nevyřízené – akce Edge je v tomto stavu, když čeká na to, až ji proces pracovníka backendu vyzvedne a začne na ní pracovat.
  • Oznámeno – akce Edge je v tomto stavu poté, co proces pracovníka backendu vyzvedl akci Edge a začal na ní pracovat.
  • Dokončeno – akce Edge je v tomto stavu, pokud je úloha akce Edge úspěšně dokončena.
  • Chybné – akce Edge je v tomto stavu, pokud nastala chyba.
  • Časový limit vypršel – akce Edge je v tomto stavu, pokud dokončení úlohy akce Edge trvá déle než očekávanou dobu.
  • Čeká na odstranění – akce Edge je v tomto stavu, pokud čeká na odstranění.
 4. Klikněte na Podrobnosti (Details) pro zobrazení detailů události.

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete rovněž zobrazovat služby pro zabezpečení cloudu. Viz téma Monitorování lokalit služeb pro zabezpečení cloudu.