Podpora je k dispozici pro modul Metanoia xDSL SFP (MT 5311). Jedná se o vysoce integrovaný modem s mostem SFP, který poskytuje rozhraní připojitelná za běhu kompatibilní se SFP, a umožňuje upgradovat existující zařízení DSL IAD nebo domácí zařízení s bránou pro služby s vyšší propustností.

Modul Metanoia xDSL SFP (MT 5311) může být zapojen do zařízení Edge 610 nebo Edge 610-LTE pomocí slotu SFP a používán v režimu ADSL2+/VDSL2. Tento modul musí být pořízen uživatelem.
Poznámka: Konfigurace DSL je k dispozici pouze pro zařízení 610 Edge a 610-LTE.

Konfigurace SFP

Klikněte na rozhraní SFP, ke kterému je připojen konkrétní modul DSL. Po připojení SFP se název slotu zobrazí jako SFP1 a SFP2.

Konfigurace SFP (To Configure SFP):

 1. Klikněte na odkaz Upravit (Edit) ve sloupci Akce (Actions), jak je znázorněno na obrázku výše.
  Dialogové okno Rozhraní SFP1 (Interface SFP1) pro zařízení Edge (v tomto příkladu Edge 610) vypadá jako na níže uvedeném obrázku.
  Poznámka: Zbývající níže uvedené kroky se týkají konkrétně konfigurace SFP. Popis ostatních polí ve vybraném zařízení Edge naleznete v sekci Konfigurace nastavení rozhraní.

 2. Chcete-li nakonfigurovat nastavení DSL, musí být zaškrtnuto pole Přepsat rozhraní (Override Interface) (v pravém horním rohu).
 3. Zaškrtněte pole Rozhraní povoleno (Interface Enabled).
 4. V oblasti Nastavení SFP (SFP Settings) jsou v rozevíracím seznamu k dispozici dvě možnosti, Standard a DSL. Jako modul SFP vyberte možnost DSL, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

 5. V oblasti Nastavení DSL (DSL Settings) vyberte nastavení Režim (Mode) a Profil (Profile) tak, jak je popsáno níže (v tabulce nastavení DSL naleznete popis dostupných možností):
  1. V rozevíracím seznamu Režim (Mode) vyberte jednu ze dvou možností: VDSL 2 nebo ADSL2/2+. Pokud jste jako možnost Režim (Mode) vybrali ADSL2/2+, nakonfigurujte následující položky takto:
   1. Z rozevírací nabídky PVC vyberte číslo trvalého virtuálního okruhu (PVC) (0–7).
   2. Zadejte číslo VPI nebo pomocí šipek nahoru/dolů vyberte číslo v textovém poli VPI.
   3. Zadejte číslo VCI nebo pomocí šipek nahoru/dolů vyberte číslo v textovém poli VCI.
   4. Zadejte číslo PVC VLAN nebo pomocí šipek nahoru/dolů vyberte číslo v textovém poli PVC VLAN.
  2. V rozevírací nabídce Profil (Profile) vyberte možnost 30a nebo 17a z rozevírací nabídky Profil (Profile).
 6. Typ serveru DHCP
 7. Klikněte na tlačítko Aktualizovat SFP1 (Update SFP1).
Tabulka 1. Popisná tabulka nastavení DSL
Možnost Popis
Modul SFP (SFP Module) Jako výchozí je nastaven režim Standard. Jako modul pro použití portu SFP s vyššími službami šířky pásma můžete vybrat DSL.
Nastavení DSL (DSL Settings) Možnost konfigurace nastavení digitální účastnické linky (DSL) je k dispozici, pokud nastavíte modul SFP jako
režim DSL: VDSL2 Tato možnost je vybraná ve výchozím nastavení. Technologie digitálního účastnické linky (VDSL) s velmi vysokou bitovou rychlostí poskytuje rychlejší přenos dat. Linky VDSL spojují sítě poskytovatele služeb a zákaznické sítě za účelem provozování aplikací s vysokou přenosovou rychlostí prostřednictvím jednoho připojení.

Když zvolíte VDSL2, vyberte z rozevírací nabídky Profil (Profile). Profil je seznam předem nakonfigurovaných nastavení VDSL2. Podporovány jsou následující profily: 17a a 30A.

Režim DSL: ADSL2/2+ Technologie asymetrické digitální účastnické linky (ADSL) je součástí rodiny xDSL a používá se k přenosu dat s vysokou šířkou pásma. ADSL2 zvyšuje přenosovou rychlost a dosahuje výkonnosti, diagnostiky, pohotovostního režimu a interoperability modemů ADSL. ADSL2+ zdvojnásobí šířku pásma pro stahování.

Pokud zvolíte ADSL2/2+, nakonfigurujte následující nastavení:

 • PVC – trvalý virtuální okruh (PVC) je softwarově definované logické připojení v síti, jako je například síť Frame Relay. Číslo PVC vyberte z rozevírací nabídky. Povolený rozsah je od 0 do 7.
 • VPI – identifikátor virtuální cesty (VPI) se používá k identifikaci cesty pro směrování paketů informací. Zadejte číslo VPI v rozsahu od 0 do 255.
 • VCI – identifikátor virtuálního kanálu (VCI) definuje pevný kanál, na kterém má být paket informací odeslán. Zadejte číslo VCI v rozsahu od 35 do 65 535.
 • PVC VLAN – nastavte síť VLAN tak, aby byla spuštěna přes PVC v modulu ATM. Zadejte ID VLAN od 1 do 4 094.

Odstraňování potíží s nastavením DSL

Diagnostický test DSL (DSL Diagnostic Test): Diagnostický test DSL je k dispozici pouze pro zařízení 610. Spuštěním tohoto testu se zobrazí stav DSL, který zahrnuje informace jako režim (Mode) (Standard nebo DSL), profil, režim xDSL atd., jak ukazuje obrázek níže.