Novinky ve verzi 4.2.0

Funkce Popis
Konfigurace nastavení GPON Gigabitová pasivní optická síť (GPON) je síť s přístupem typu point-to-multipoint, která používá pasivní rozdělovače v síti distribuující vlákna, což umožňuje, aby jedno plnicí vlákno od poskytovatele sloužilo více domácnostem a malým firmám. K pochopení, jak konfigurovat nastavení GPON, si přečtěte texty Konfigurace nastavení GPONProvedení testů vzdálené diagnostiky.
Zařízení Edge 610-LTE Vydání 4.2.0 představuje zařízení Edge 610-LTE, které je rozšířením zařízení Edge 610 s integrovaným modemem CAT12 EM75xx Sierra Wireless (SWI). Zařízení Edge 610-LTE podporuje všechny funkce, které nabízí zařízení Edge 510-LTE, s dodatečným výkonem CAT12 modulu a s širokou škálou pásem, jež pokrývají různé zeměpisné lokace. Více informací o zařízení Edge 610-LTE naleznete v následujících sekcích:
Zařízení Edge 3810 Vydání 4.2.0 přináší zařízení Edge 3810. Jedná se o vývoj platformy Edge 3800, který zahrnuje 6 portů GE a 8 portů SFP. Více informací o zařízení Edge 3810 naleznete v tématuKonfigurace nastavení zařízení, sekci Edge 3810.
Vylepšená podpora HA pro rozhraní LTE v 510-LTE a 610-LTE V režimu vylepšené vysoké dostupnosti (eHA), kdy aktivní Edge detekuje při srovnání s linkami spojenými se sebou samým různé linky WAN připojené k Edge v pohotovostním režimu, je přidána dodatečná podpora k detekci a použití linky LTE v Edge v pohotovostním režimu, což slouží k přesměrování provozu na straně LAN do internetu přes linku LTE, pokud aktivní Edge selže. Viz téma Rozšířené HA.
Vylepšení podmíněného páteřního připojení Kdykoli dojde k selhání linky CSS (Zscaler) v VMware SD-WAN Edge a veřejný Internet je stále aktivní, podmíněné páteřní připojení založené na zásadách poskytuje SD-WAN Edge schopnost převzít při selhání provoz vázaný na internet, který využívá CSS linku podle stavu CSS tunelu, bez ohledu na stav veřejných linek. Viz téma Podmíněné páteřní připojení.
Vylepšení podnikových zpráv Umožňuje vytvářet přizpůsobené podnikové zprávy s více parametry, jako je cíl mimo SD-WAN pro Edge a bránu, využití záložní linky, nejaktivnější komunikace atd. Viz téma Podnikové zprávy.
Vylepšení monitorování portálu Řídicí panel monitorování byl vylepšen, aby monitoroval QoE pro Edge, možnost stahovat zprávy výstupů ve formátu CSV a možnost filtrovat zobrazení reportů. Viz téma Monitorování podniku pomocí nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator.
Vylepšení webhooků šablony datové části JSON Řetězce šablon enterpriseLogicalId (customerLogicalId) a edgeLogicalId (deviceLogicalId) jsou nyní podporovány pro webhooky šablony datových částí JSON. Viz téma Konfigurace výstrah.
Víceskokové BFD Zatímco BFD na Edge a bráně přímo připojené relace BFD podporuje, partnery BFD ve spojení s vícepřeskokovými sousedy BGP musíte nakonfigurovat. Možnost vícepřeskokového BFD podporuje tento požadavek. Viz téma Konfigurace BFD.
Víceskokové BGP Umožňuje konfigurovat více skoků pro BGP partnery, kteří nejsou spojeni přímo. Viz téma Konfigurace protokolu BGP.
Podpora více IP adres v jediné VLAN Umožňuje přidávání sekundárních IP adres do VLAN jako doplnění primární IP adresy, aby se zvýšil počet hostitelských adres síťového segmentu. Viz téma Konfigurace sítě VLAN pro Edge.
Automatizace dílčího umístění Zscaler Na úrovni Edge pro vybraného poskytovatele automatizovaného Zscaler CSS můžete nyní vytvořit dílčí lokality, konfigurovat možnosti brány a řídit šířku pásma pro dílčí umístění. Viz téma Konfigurace služeb pro zabezpečení cloudu pro Edge.

Předchozí verze VMware SD-WAN.

Produktovou dokumentaci k předchozím verzím systému VMware SD-WAN získáte na vyžádání od zástupce VMware SD-WAN.