Průvodce monitorováním VMware SD-WAN Gateway obsahuje popis základních součástí VMware SD-WAN Gateways a vysvětlení, jak monitorovat vlastní nasazení brány.

Kompatibilita verzí

I když jsou principy popsané v této příručce většinou platné pro jakoukoli verzi brány, některé příkazy a ukázkové výstupy se mohou týkat jen verze 4.2.0.