Po vytvoření fondu bran můžete do tohoto fondu přidat brány a přiřadit jej partnerovi nebo firemnímu zákazníkovi.

Při každém vytvoření nového fondu bran nebo naklonování fondu vás stránka s fondem bran vyzve ke konfiguraci vlastností fondu.

Konfigurace existujícího fondu bran:

Procedura

 1. Na portálu operátora klikněte na možnost Fondy bran (Gateway Pools).
  Na stránce Fondy bran (Gateway Pools) se otevře seznam existujících fondů bran.
 2. Klikněte na odkaz na fond bran a daný fond nakonfigurujte.
 3. Na stránce s vlastnostmi fondu bran nakonfigurujte následující:
  V části Vlastnosti (Properties) se uvede stávající název, popis a podrobnosti akce brány partnera. Tyto podrobnosti můžete podle potřeby upravit.
  V části Brány ve fondu (Gateways In Pool) můžete kliknutím na tlačítko Spravovat (Manage) přidat brány do fondu.
  V nově otevřeném okně Přiřadit brány (Assign Gateways) přesuňte pomocí šipek požadované brány z podokna Dostupné (Available) do Přiřazené (Assigned).
  Klikněte na tlačítko OK.
 4. Přidané brány budou nyní zobrazeny v okně.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Na stránce Fondy bran (Gateway Pools) budou uvedeny nakonfigurované fondy bran.

Jak pokračovat dále

Fond bran můžete přiřadit partnerovi nebo firemnímu zákazníkovi. Zařízení Edge dostupná v rámci podnikové sítě jsou spojena s branami dostupnými ve fondu.

Pokud budete chtít přiřadit fond bran, přečtěte si informace na následujících odkazech: