Kromě výchozích bran můžete také vytvořit brány a přiřadit je firemním zákazníkům.

Na portálu operátora klikněte na možnost Brány (Gateways).

Procedura

 1. Na stránce Brány (Gateways) klikněte na možnost Akce (Actions) > Nová brána (New Gateway).
 2. V okně Nová brána (New Gateway) upravte následující údaje:
  1. Název (Name) – zadejte název nového fondu bran.
  2. IP adresa (IP Address) – zadejte IP adresu brány.
  3. Stav služby (Service State) – z rozevíracího seznamu zvolte stav služby brány. K dispozici jsou následující možnosti:
   • V provozu (In Service): brána je připojená a dostupná.
   • Mimo provoz (Out of Service): brána není připojena.
   • Ztišeno (Quiesced): provoz brány byl pozastaven nebo je brána ztišena. Tento stav vyberte pro účely zálohování nebo údržby.
  4. Fond bran (Gateway Pool) – z rozevíracího seznamu zvolte fond bran, do kterého chcete bránu přidat.
  5. Režim autentizace (Authentication Mode) – z následujících dostupných možností zvolte režim autentizace brány:
   • Certifikát je deaktivován (Certificate Disabled): Edge používá režim autentizace předsdíleného klíče.
   • Získání certifikátu (Certificate Acquire): Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
    Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
   • Certifikát je povinný (Certificate Required): Edge používá certifikát PKI. Operátoři mohou změnit čas obnovení certifikátu pro brány prostřednictvím vlastností systému.
  6. Jméno kontaktu (Contact Name) – zadejte jméno kontaktu na pracovišti.
  7. Kontaktní e-mail (Contact Email) – zadejte ID e-mailu kontaktu na pracovišti.
  8. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Jakmile vytvoříte novou bránu, budete přesměrováni na stránku Konfigurace bran (Configure Gateways), kde můžete nakonfigurovat další nastavení nově vytvořené brány.

Jak pokračovat dále

Pokud budete chtít nakonfigurovat nastavení brány, pročtěte si téma Konfigurace bran.