Systém Orchestrator ve výchozím nastavení kalkuluje vytížení tras dle zjištěných tras ze zařízení Edge a bran. Podle potřeby můžete přenechat výpočet vytížení na zařízení Edge a branách a omezit tak alokaci prostředků na systém Orchestrator.

V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).

Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zákazníci (Customers).

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zákazníci (Customers).

Na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) nakonfigurujte Kalkulace nákladů OFC (OFC Cost Calculation):

  • Chcete-li povolit funkci Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation), musíte v okně údržby upgradovat všechny Edge a brány na verzi 3.4.0 nebo novější.
  • Označením pole Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) můžete delegovat výpočet vytížení na zařízení Edge a brány.
  • Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výpočet vytížení se provádí pouze u dynamických tras (BGP a OSPF). Pokud chcete zobrazit přehled všech tras v síti, klikněte v podnikovém portálu na možnost Konfigurovat (Configure) > Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control). Nastavení můžete také upravit na stránce Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control) a změnit tak podobu vysílání s ohledem na různé typy tras.

Jakmile aktivujete možnost Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation), na stránce Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control) se zpřístupní možnost Aktualizovat trasy (Refresh Routes).

Pokud kliknete na tlačítko Aktualizovat trasy (Refresh Routes), tato možnost donutí zařízení Edge a brány znovu vypočítat vytížení zjištěných tras a výsledky odeslat do systému Orchestrator. Toto opatření významně zvyšuje objem dat odesílaných ze zařízení Edge a bran do systému Orchestrator. Proto je doporučujeme používat pouze během provádění údržby. Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat trasy (Refresh Routes) se navíc změny v nastavení Příznaky globálních odpovědí (Global Advertise Flags) projeví také u nových i existujících tras.

Podle potřeby můžete výpočet vytížení u podsítí resetovat v případě, že jsou k dispozici připnuté trasy. Klikněte na možnost Upravit (Edit) pro podsíť.

Kliknutím na tlačítko Znovu nastavit (Reset) umožníte systému Orchestrator vymazat připnuté trasy, přepočítat vytížení vybrané podsítě na základě zásad a výsledky odeslat do zařízení Edge a bran.