Systém SD-WAN Orchestrator nabízí uživatelské role s rozdílnou sadou oprávnění. Jako primární uživatel partnera můžete přiřadit předdefinovanou roli jiným uživatelům partnera a svým podnikovým uživatelům. Vlastní nastavení role umožňuje přizpůsobení stávající sady oprávnění pro uživatelské role.

Pouze primární uživatel operátora může povolit vlastní úpravy rolí pro primárního uživatele partnera. Jestliže nemáte k dispozici možnost Přizpůsobení role (Role Customization), kontaktujte svého operátora.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je přizpůsobení role povoleno pro primárního uživatele partnera.
Vlastní nastavení role se používá na uživatelské role následujícím způsobem:
 • Vlastní nastavení provedená na úrovni podniku přepíší vlastní nastavení na úrovni partnera nebo operátora.
 • Vlastní nastavení provedená na úrovni partnera přepíší vlastní nastavení na úrovni operátora.
 • Vlastní nastavení provedená operátorem se použijí globálně napříč prostředím Orchestrator jen v případě, že nejsou k dispozici žádná vlastní nastavení provedená na úrovni partnera nebo podniku.

V portálu partnera klikněte na položku Přizpůsobení role (Role Customization). Můžete provádět následující úkony:

 • Zobrazit aktuální oprávnění (Show Current Privileges) – zobrazuje aktuální oprávnění pro uživatelskou roli. Oprávnění všech uživatelských rolí můžete zobrazit a stáhnout si ve formátu CSV.
 • Nový balíček (New Package) – umožňuje vytvořit nový balíček s vlastními oprávněními role. Viz téma Vytvořit nový vlastní balíček.
 • Resetovat na výchozí systémové nastavení (Reset to System Default) – umožňuje obnovit oprávnění role do výchozího nastavení. Do výchozího nastavení se obnoví pouze přizpůsobená oprávnění aplikovaná na uživatelské role v portálu partnera. Jestliže vaši zákazníci upravili svá oprávnění k uživatelským rolím v podnikovém portálu, tato nastavení zůstanou zachována.

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

 • Nahrát balíček (Upload Package) – umožňuje nahrání přizpůsobeného balíčku. Možnost Nový balíček (New Package) umožňuje přizpůsobovat pouze oprávnění k odmítnutí. Z výchozího nastavení systému můžete odmítnout pouze jedno nebo více oprávnění a žádné roli nemůžete udělit další oprávnění. Pokud chcete upravit další oprávnění pro uživatelské role, můžete kontaktovat tým podpory, získat přizpůsobený balíček a nahrát soubor. Viz téma Nahrání přizpůsobeného balíčku.
 • Klonovat balíček (Clone Package) – umožňuje vytvořit kopii vybraného balíčku.
 • Upravit balíček (Modify Package) – umožňuje upravovat nastavení přizpůsobení ve vybraném balíčku. Nastavení můžete upravit také po kliknutí na odkaz na balíček.
 • Odstranit balíček (Delete Package) – odstraní vybraný balíček. Používaný balíček nelze odstranit.
 • Použít balíček (Apply Package) – aplikuje vlastní úpravy dostupné ve vybraném balíčku na existující uživatelské role. Tato volba upravuje oprávnění role pouze na aktuální úrovni. Jsou-li pro stejnou roli k dispozici přizpůsobení na úrovni partnera nebo na nižší úrovni, pak bude mít přednost nižší úroveň.

Můžete také kliknout na ikonu Stáhnout (Download) před názvem balíčku a stáhnout balíček ve formátu JSON.