Můžete vytvořit vlastní balíček a aplikovat jej na všechny existující uživatelské role v portálu partnera.

Procedura

 1. V portálu partnera klikněte na položku Přizpůsobení role (Role Customization).
 2. Klikněte na tlačítko Nový balíček (New Package).
 3. V okně Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor) zadejte následující:
  1. Zadejte Název (Name)Popis (Description) pro nový vlastní balíček.
  2. V podokně Role (Roles) vyberte uživatelskou roli a kliknutím na možnost Přidat/odebrat oprávnění (Add/Remove Privileges) přizpůsobte oprávnění pro zvolenou roli.
   Poznámka: Přidávat nebo odebírat můžete pouze odepření oprávnění, což je odebrání oprávnění z výchozího nastavení systému. Pomocí této možnosti nemůžete roli udělit další oprávnění.
   V okně Přiřadit oprávnění (Assign Privileges) vyberte z nabídky Dostupná odepřená oprávnění (Available Deny Privileges) příslušné funkce a přesuňte je do podokna Vybraná odepřená oprávnění (Selected Deny Privileges).
   Poznámka: Uživatelským rolím můžete přiřadit pouze oprávnění Odepřít (Deny).
   Klikněte na tlačítko OK.
 4. Přiřazení oprávnění k rolím uživatelů zopakujte v okně Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor).
 5. Kliknutím na možnost Zobrazit úpravy (Show Modified) filtrujte a zobrazte přizpůsobená oprávnění. Změny oprávnění jsou zvýrazněny jinou barvou.
 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create). Podrobnosti o novém balíčku jsou zobrazeny v okně Balíčky přizpůsobení role (Role Customization Packages). Kliknutím na možnost CSV můžete stáhnout oprávnění uživatelské role pro vybranou uživatelskou roli ve formátu CSV.
 7. Chcete-li upravit oprávnění, klikněte na odkaz na balíček nebo vyberte balíček a klikněte na možnost Akce (Actions) > Upravit balíček (Modify Package). V okně Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor), které se otevře, přidejte nebo odstraňte oprávnění Odepřít (Deny) do uživatelských rolí v balíčku a klikněte na OK.

Jak pokračovat dále

Vyberte přizpůsobený balíček a kliknutím na Akce (Actions) > Aplikovat balíček (Apply Package) nasaďte úpravy, které jsou dostupné ve vybraném balíčku, do existujících uživatelských rolí v portálu partnera.

V případě potřeby můžete oprávnění Odepřít (Deny) v použitém balíčku upravovat. Poté, co upravíte oprávnění v nabídce Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor), kliknutím na OK změny uložte a použijte je na role uživatelů.

Poznámka: Nový balíček (New Package) vám umožňuje použít na role uživatele pouze oprávnění Odepřít (Deny). Postup přizpůsobení dalších oprávnění naleznete v tématu Nahrání přizpůsobeného balíčku.