Obrazovka Přehled profilu (Profile Overview) poskytuje rychlé shrnutí všech sítí a služeb, které jsou definovány v profilu.

Přehled je rozdělen do dvou kategorií:

Kategorie (Category) Popis (Description)
Sítě (Networks) Název použité konfigurace sítě, typ adresování, síťové adresy a sítě VLAN přiřazené podnikovým a hostovaným sítím.
Služby (Services) Přehled služeb poskytovaných systémem VMware.

Po zadání všech nastavení na obrazovkách karet Zařízení profilu (Profile Device), Pravidla řízení (Business Policy) a Brána firewall (Firewall) bude obrazovka Přehled profilu (Profile Overview) odrážet všechny provedené konfigurace.