Zařízení Edge můžete rovněž nakonfigurovat v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Konfigurovat (Configure).

Poznámka: Karta Konfigurovat (Configure) je k dispozici pouze v případě, pokud operátor tuto možnost povolil. Pokud pro vás karta není dostupná, kontaktujte svého operátora.

Konfigurace konkrétního zařízení Edge:

 1. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 3. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge.
 4. Zobrazí se možnosti konfigurace vybraného zařízení Edge.

  Pro vybrané Edge můžete nakonfigurovat následující nastavení:
  • Časové limity ARP (ARP Timeouts) – ve výchozím nastavení zdědí zařízení Edge nastavení ARP z přidruženého profilu. Chcete-li hodnoty upravit, zaškrtněte políčka Přepsat (Override)Přepsat výchozí časové limity protokolu ARP (Override default ARP Timeouts). Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení vrstvy 2 pro Edge.
  • Rádio s funkcí Wi-Fi (Wi-Fi Radio) – aktivujte nebo deaktivujte rádio s funkcí Wi-Fi a nakonfigurujte pásmo frekvencí rádia. Další informace naleznete v tématu Konfigurace přepsání rádia Wi-Fi.
   Poznámka: Rádio s funkcí Wi-Fi (The Wi-Fi Radio) je k dispozici pouze u následujících modelů Edge: 500, 5X0, Edge 510, Edge 510-LTE, Edge 6X0 a Edge 610-LTE.

  Po úpravě hodnot časového limitu klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

 5. Kliknutím na možnost Zkratky (Shortcuts) provedete následující aktivity: