V následující tabulce jsou uvedena a popsána pole, která musí být konfigurována pro rozhraní zpětné smyčky:

Pole Popis
Segment

Z rozevíracího seznamu vyberte segment. Rozhraní zpětné smyčky náleží k vybranému segmentu.

IP adresa (IP Address) Zadejte IP adresu rozhraní zpětné smyčky.
Předpona CIDR (CIDR Prefix)

Předpona CIDR pro IP adresu sítě rozhraní zpětné smyčky. Výchozí hodnota je /32. Výchozí hodnotu nelze změnit.

ID rozhraní (Interface ID)

Zadejte jedinečné ID rozhraní zpětné smyčky. ID musí být jedinečné ve všech segmentech v rámci Edge a musí začínat od 1, protože nula (0) není podporována.

Vysílat (Advertise)

Toto pole zaškrtněte, chcete-li vysílat rozhraní zpětné smyčky dalším větvím v síti.

Odezva ICMP (ICMP Echo Response)

Toto pole zaškrtněte, chcete-li povolit rozhraní zpětné smyčky odpovídat na zprávy Echo ICMP.

Protokol OSPF (OSPF)
Zaškrtněte pole a z rozevírací nabídky vyberte Oblast OSPF (OSPF Area). IP adresa rozhraní zpětné smyčky je vysílána ve vybrané oblasti OSPF.
Poznámka: Možnost je aktivována, pouze pokud jste nakonfigurovali protokol OSPF pro segment, který jste zvolili pro rozhraní zpětné smyčky.

Související témata