Použijte místní přihlašovací údaje pro získání přístupu k profilu skrze aplikaci SD-WAN Orchestrator.

Po nové instalaci SD-WAN Orchestrator jsou profilům přiřazeny místní přihlašovací údaje s výchozím uživatelským jménem „administrátor“ a náhodně vygenerované heslo. Místní přihlašovací údaje můžete změnit při prvním přihlášení k aplikaci SD-WAN Orchestrator.

Poznámka: Podnikoví uživatelé s přístupem pouze pro čtení a zákaznická podpora nemohou zobrazit nebo změnit heslo.

Pro změnu místních přihlašovacích údajů na úrovni profilu:

  1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  2. Klikněte na profil, jehož místní přihlašovací údaje chcete změnit.
  3. Na kartě Přehled profilu (Profile Overview) klikněte na možnost Modify (Modifikovat). Zobrazí se vyskakovací modální okno Přihlašovací údaje lokální konfigurace (Local Configuration Credentials).
  4. Do pole Uživatel (User) zadejte požadované uživatelské jméno.
  5. Vyberte zaškrtávací políčko Změnit heslo (Change Password) a poté zadejte nové heslo podle vašeho výběru.
    Poznámka: Kliknutím na ikonu oka zobrazíte heslo.
  6. Klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

Aktualizované přihlašovací údaje se použijí u profilu a všech přidružených zařízení Edge. Pokud přidáte nové zařízení Edge (New Edge) do profilu bez změny výchozích místních přihlašovacích údajů pro daný profil, místní přihlašovací údaje pro zařízení Edge se budou lišit od údajů profilu. Místní přihlašovací údaje je nutné změnit na úrovni zařízení Edge. Více informací naleznete v části Vlastnosti zařízení Edge.