Nastavení statické trasy (Static Route Settings) jsou užitečná pro zvláštní případy, ve kterých jsou statické trasy vyžadovány pro existující zařízení připojená k síti (jako např. tiskárny). Další nastavení statické trasy můžete přidat (ikona +) nebo odstranit (ikona -) v oblasti napravo v dialogovém okně.

Verze 4.3 přináší možnosti konfigurace pro statické trasy NSD. Z nabídky Zařízení Edge > Nastavení zařízení > Statické trasy (Edges > Device Settings > Static Routes) máte možnost řídit vysílání, preferovaný příznak a náklady na trasu. Možnost upravit další příznaky je k dispozici na stránce Nastavení zařízení (Device Settings) pro zařízení SD-WAN Edge, statické trasy NSD lze stále konfigurovat na stránce Síťové služby (Network Services) prostřednictvím cílů mimo SD-WAN prostřednictvím zařízení Edge / brány. Statické podsítě NSD konfigurované na stránce Síťové služby (Network Services) se automaticky zobrazí na stránce Nastavení zařízení (Device Settings) v oblasti Nastavení statické trasy (Static Route Settings) pro jednotlivá zařízení SD-WAN Edge, viz následující obrázek. Dále se na následujícím obrázku aktualizuje sloupec Brána (Gateway) v oblasti Trasy NSD (NSD Routes) pouze pro statické trasy NSD prostřednictvím brány.
Poznámka: Příznak vysílání nelze upravit pro statické trasy NSD z brány.

Určení nastavení statické trasy:

  1. Zadejte podsíť trasy.
  2. Zadejte IP adresu trasy.
  3. Vyberte rozhraní WAN, na které bude statická trasa vázána.
  4. Označením pole Vysílání (Broadcast) můžete vysílat tuto trasu přes VPN a umožnit dalším Edge v síti tyto zdroje využívat.
  5. Volitelně můžete přidat popis trasy.