Podpora je dostupná pro Modul SFP xDSL. Jedná se o vysoce integrovaný modem s mostem SFP, který poskytuje rozhraní připojitelná za běhu kompatibilní se SFP, a umožňuje upgradovat existující zařízení DSL IAD nebo domácí zařízení s bránou pro služby s vyšší propustností.

Modul SFP xDSL lze zapojit do slotu SFP zařízení SD-WAN Edge 610 nebo SD-WAN Edge 610-LTE a použít v režimu ADSL2+/VDSL2. Tento modul musí být pořízen uživatelem.
Poznámka: Konfigurace DSL je dostupná pouze pro zařízení 610, 610-LTE, 620, 640 a 680.

Konfigurace SFP

Klikněte na rozhraní SFP, ke kterému je připojen konkrétní modul DSL. Po připojení SFP se název slotu zobrazí jako SFP1 a SFP2.

Konfigurace SFP (To Configure SFP):

 1. Klikněte na odkaz Upravit (Edit) ve sloupci Akce (Actions), jak je znázorněno na obrázku výše.
  Zobrazí se dialogové okno Rozhraní SFP1 (Interface SFP1) pro zařízení SD-WAN Edge (v tomto příkladu SD-WAN Edge 610), jak je znázorněno na obrázku níže.
  Poznámka: Zbývající níže uvedené kroky se týkají konkrétně konfigurace SFP. Popis dalších polí ve vybraném zařízení SD-WAN Edge naleznete v části Konfigurovat nastavení rozhraní (Configure Interface Settings).

 2. Za účelem konfigurace nastavení DSL musí být zaškrtnuto políčko Přepsat rozhraní (Override Interface) (pravý horní roh).
 3. Zaškrtněte pole Rozhraní povoleno (Interface Enabled).
 4. V oblasti Nastavení SFP (SFP Settings) jsou v rozevíracím seznamu k dispozici dvě možnosti, Standard a DSL. Jako modul SFP vyberte možnost DSL, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

 5. V oblasti Nastavení DSL (DSL Settings) vyberte nastavení Režim (Mode) a Profil (Profile) tak, jak je popsáno níže (v tabulce nastavení DSL naleznete popis dostupných možností):
  1. V rozevíracím seznamu Režim (Mode) vyberte jednu ze dvou možností: VDSL 2 nebo ADSL2/2+. Pokud jste jako možnost Režim (Mode) vybrali ADSL2/2+, nakonfigurujte následující položky takto:
   1. Z rozevírací nabídky PVC vyberte číslo trvalého virtuálního okruhu (PVC) (0–7).
   2. Zadejte číslo VPI nebo pomocí šipek nahoru/dolů vyberte číslo v textovém poli VPI.
   3. Zadejte číslo VCI nebo pomocí šipek nahoru/dolů vyberte číslo v textovém poli VCI.
   4. Zadejte číslo PVC VLAN nebo pomocí šipek nahoru/dolů vyberte číslo v textovém poli PVC VLAN.
   5. Kliknutím na šipku vedle textového pole PVC VLAN zobrazíte následující nastavení: VLAN TX, VLAN RX, VLAN TX OP a VLAN RX OP. Zadejte hodnotu do příslušného textového pole nebo vyberte číslo z rozevíracího seznamu. V následující tabulce naleznete popis.
  2. Z rozevírací nabídky Profil (Profile) vyberte profil.
 6. Typ serveru DHCP.
 7. Klikněte na tlačítko Aktualizovat SFP1 (Update SFP1).
Tabulka 1. Popisná tabulka nastavení DSL
Možnost Popis
Modul SFP (SFP Module) Jako výchozí je nastaven režim Standard. Jako modul pro použití portu SFP s vyššími službami šířky pásma můžete vybrat DSL.
Nastavení DSL (DSL Settings) Možnost konfigurace nastavení digitální účastnické linky (DSL) je k dispozici, pokud nastavíte modul SFP jako DSL.
režim DSL: VDSL2 Tato možnost je vybraná ve výchozím nastavení. Technologie digitálního účastnické linky (VDSL) s velmi vysokou bitovou rychlostí poskytuje rychlejší přenos dat. Linky VDSL spojují sítě poskytovatele služeb a zákaznické sítě za účelem provozování aplikací s vysokou přenosovou rychlostí prostřednictvím jednoho připojení.

Když zvolíte VDSL2, vyberte z rozevírací nabídky Profil (Profile). Profil je seznam předem nakonfigurovaných nastavení VDSL2. Podporovány jsou následující profily: 17a a 30A.

Režim DSL: ADSL2/2+ Technologie asymetrické digitální účastnické linky (ADSL) je součástí rodiny xDSL a používá se k přenosu dat s vysokou šířkou pásma. ADSL2 zvyšuje přenosovou rychlost a dosahuje výkonnosti, diagnostiky, pohotovostního režimu a interoperability modemů ADSL. ADSL2+ zdvojnásobí šířku pásma pro stahování.

Pokud zvolíte ADSL2/2+, nakonfigurujte následující nastavení:

 • PVC – trvalý virtuální okruh (PVC) je softwarově definované logické připojení v síti, jako je například síť Frame Relay. Číslo PVC vyberte z rozevírací nabídky. Povolený rozsah je od 0 do 7.
 • VPI – identifikátor virtuální cesty (VPI) se používá k identifikaci cesty pro směrování paketů informací. Zadejte číslo VPI v rozsahu od 0 do 255.
 • VCI – identifikátor virtuálního kanálu (VCI) definuje pevný kanál, na kterém má být paket informací odeslán. Zadejte číslo VCI v rozsahu od 35 do 65 535.
 • PVC VLAN – nastavte síť VLAN tak, aby byla spuštěna přes PVC v modulu ATM. Zadejte ID VLAN od 1 do 4 094.
  Poznámka: Vydání 4.3 zavádí čtyři nové parametry pro PVC VLAN, jak je popsáno níže. Kliknutím na šipku vedle textového pole PVC VLAN zobrazíte tato nastavení.
  • VLAN TX: ID značkování VLAN pro odesílání. Podporované hodnoty jsou 1–4094.
  • VLAN RX: ID značkování VLAN pro příjem dat, podporované hodnoty jsou 1–4094.
  • VLAN TX OP: Operace, která se provádí pro odesílání dat PVC VLAN. Podporované hodnoty jsou 0–2.
  • VLAN RX OP: Operace, která se provádí pro příjem dat PVC VLAN, podporované hodnoty jsou 0–2.

Odstraňování potíží s nastavením DSL

Diagnostický test stavu DSL (DSL Status Diagnostic Test): Diagnostický test DSL je k dispozici pouze pro zařízení 610. Ve verzi 4.3 je testování dostupné i pro zařízení 620, 640 a 680. Spuštěním tohoto testu se zobrazí stav DSL, který zahrnuje informace jako režim (Mode) (Standard nebo DSL), profil, režim xDSL atd., jak ukazuje obrázek níže.