Novinky ve verzi 4.4.0

Funkce Popis
Složené role Poskytuje výchozí složené role, které jsou kombinací různých funkčních rolí seskupených z různých kategorií. Můžete rovněž vytvořit nové vlastní složené role. Viz téma Role.
Vylepšení přizpůsobení rolí Umožňuje přizpůsobovat nové dostupné funkční role s různými sadami oprávnění pro roli. Viz téma Přizpůsobení role.
Přiřazení složených rolí podnikovému uživateli Umožňuje vytvořit nového podnikového uživatele se složenými rolemi. Viz téma Vytvořit nového uživatele – administrátora.
Mapování složených rolí na autentizaci jednotného přihlašování. Umožňuje při konfiguraci jednotného přihlašování mapovat složené role na podnikového uživatele pomocí možnosti Mapa rolí (Role Map). Viz téma Konfigurace jednotného přihlašování pro podnikového uživatele.
Vylepšení nastavení ochrany osobních údajů Během konfigurace systémových nastavení podniku můžete konfigurovat nastavení ochrany osobních údajů tak, aby byl udělen přístup k podpoře VMware za účelem sestavení a přizpůsobení rolí zákazníka a zobrazení hesel pro konfigurace. Viz téma Konfigurace podnikových informací.

Předchozí verze VMware SD-WAN.

Produktovou dokumentaci k předchozím verzím systému VMware SD-WAN získáte na vyžádání od zástupce VMware SD-WAN.