Tato část popisuje Rozšířené HA. Rozšířené HA eliminuje potřebu přepínačů L2 u Edge na straně sítě WAN. Tato možnost se použije v případě, kdy aktivní Edge zjistí, že linky WAN použité k propojení s Edge v pohotovostním režimu se liší od linek vedoucích k aktivnímu Edge.

Na následujícím obrázku můžete vidět koncepční přehled Rozšířeného HA.

Dva Edge (jeden aktivní a jeden v pohotovostním (standby) režimu) jsou propojeny pomocí HA linek za účelem vytvoření linky na převzetí služeb při selhání. Aktivní Edge vytvoří překryvné tunely na obou linkách WAN (propojených se sebou i se standby Edge) přes linku HA.

Poznámka: Žádné z  Zařízení SD-WAN Edge by neměly využívat zrcadlené fyzické připojení WAN. Například pokud má aktivní Edge GE2 jako linku WAN, Edge v pohotovostním režimu nemůže mít GE2 jako linku WAN.

Aby bylo možné používat linku WAN vedoucí k Edge v pohotovostním režimu, aktivní Edge vytvoří overlay tunel skrze linku HA. Provoz na straně LAN je předáván do internetu přes linku HA. Distribuci toku dat využívajícího overlay tunely definují podnikové zásady větve.

Vylepšená podpora HA pro rozhraní LTE

LTE (Long-Term Evolution) je standard bezdrátové širokopásmové komunikace pro mobilní zařízení a datové terminály založený na technologiích GSM/EDGE a UMTS/HSPA. Zvyšuje kapacitu a rychlost použitím jiného rádiového rozhraní spolu se základními vylepšeními sítě. VMware SD-WAN podporuje LTE u modelů 510 a 610 Edge, které mají dva SIM sloty.

Následující obrázek ilustruje vylepšenou podporu HA pro rozhraní LTE v LTE Edge v pohotovostním režimu.

Obrázek zobrazuje dvě Edge, jedno aktivní (Zařízení SD-WAN Edge 1) a jedno pohotovostní (Zařízení SD-WAN Edge 2), která jsou propojena s použitím kabelu HA za účelem vytvoření linky pro převzetí služeb při selhání. Kabelová linka WAN Edge je upřednostňována jako aktivní Edge. Edge v pohotovostním režimu používá k vytvoření tunelu linku LTE. Linka LTE v Edge v pohotovostním režimu může být na základě konfigurace Edge použita jako aktivní, záložní nebo horká pohotovostní linka. Aktivní Edge vytvoří překryvné tunely na obou linkách WAN (propojených se sebou i se standby Edge) přes linku HA. Pokud dojde k selhání aktivního Edge, Edge v pohotovostním režimu bude nadále přesměrovávat provoz na straně LAN na internet přes linku LTE.

Podporované topologie

Požadavek na HA je mít stejné modely připojené v HA páru. Vylepšená podpora HA pro LTE podporuje následující topologie:

  • Pár 510 - 510 LTE HA
  • Pár 610 - 610 LTE HA

Omezení

  • LTE DSSS (Dual SIM Single Standby) není podporováno u eHA LTE.
  • Vložení SIM do aktivního Edge, pokud má Edge v pohotovostním režimu SIM v rozhraní CELL, není podporováno.
  • USB modemy ve standby Edge v režimu eHA nejsou podporovány.

Řešení potíží s vylepšenou podporou HA pro LTE

Můžete řešit potíže s vylepšenou podporou HA pro funkce rozhraní LTE spuštěním následujících testů vzdálené diagnostiky na Edge:
  • Informace o modemu LTE (LTE Modem Information) – spusťte tento test na vybraném rozhraní Edge za účelem shromáždění diagnostických informací, jako jsou informace o modemu, připojení, poloze, signálu a informace o stavu pro interní LTE modem.
  • Resetovat USB modem (Reset USB Modem) – spusťte tento test ve vybraném rozhraní Edge k resetování nepracujícího modemu USB připojeného k danému rozhraní. Mějte na paměti, že ne všechny USB modemy podporují tento typ dálkového resetu.