BGP můžete konfigurovat na segment pro profil nebo Edge. Konfigurace protokolu BGP je dostupná pro sousední směrovače spodní vrstvy a pro sousedy jiné než SD-WAN ve verzi 4.3.0. Další informace naleznete v pokynech ke konfiguraci.

VMware podporuje 4bajtové ASN BGP:
  • Jako ASN z Zařízení SD-WAN Edge.
  • Partnerské zařízení na sousedské zařízení se 4bajtovým ASN.
  • Příjem 4bajtových ASN v inzerování tras.

V následující části naleznete informace o konfiguraci protokolu BGP pro sousední směrovače spodní vrstvy a sousední směrovače jiné než SD-WAN.