Profil můžete nakonfigurovat tak, aby vytvořil připojení VPN mezi větví a cílem jiným než SD-WAN prostřednictvím brány.

Požadavky

Ujistěte se, že jste vytvořili cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány s požadovanými parametry tunelu IPsec. Chcete-li vytvořit cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány, viz téma Konfigurace cíle jiného než SD-WAN prostřednictvím brány.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  2. Klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle profilu nebo vyberte profil a klikněte na kartu Zařízení (Device).
  3. Posuňte se na kartě Zařízení (Device) do části Cloudová VPN (Cloud VPN) a kliknutím nastavte posuvný prvek do polohy Zapnuto (ON).
  4. K vytvoření VPN připojení mezi větví a cílem jiným než SD-WAN prostřednictvím brány zaškrtněte políčko Aktivovat (Enable) pod položkou Větev do cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway).
    V rozevíracím seznamu vyberte cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány, abyste vytvořili připojení VPN. Více přidejte kliknutím na ikonu plus ( +).
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Vytvořte podnikové zásady pro směrování provozu z tunelu cíle jiného než SD-WAN do portálu Netskope. Viz téma Vytvořte podnikové zásady pro cíl jiný než SD-WAN..