Tato část popisuje způsob konfigurace aktivních a záložních podsítí pro partnerskou bránu Brána SD-WAN Gateway.

Podsítě v partnerské bráně Brána SD-WAN Gateway

Podsítě nakonfigurované v partnerské bráně Brána SD-WAN Gateway jsou zadávány jako podsítě s volitelným popisem. K dispozici je vám pole Cost, ve kterém můžete zadat prioritu tras. Trasy s nižším zatížením mají přednost před trasami s vyšším zatížením. Následující obrázek popisuje nastavení Cost pro jednotlivé podsítě.